Odloga od hemofilije A, a kako dolgo?

Odloga od hemofilije A, a kako dolgo?

Nature Biotechnology