Genska terapija za hemofilijo: napredek do datuma in izzivi, ki se premikajo naprej

Genska terapija za hemofilijo: napredek do datuma in izzivi, ki se premikajo naprej

Gollump KL in sod. Genska terapija za hemofilijo: dosedanji napredek in izzivi. Transfus Apher Sci. 2019 6. avgust [Epub pred tiskom].