Napredek in izzivi genske terapije s hemofilijo

Napredek in izzivi genske terapije s hemofilijo

Batty P, Lillicrap D. Napredek in izzivi za gensko zdravljenje s hemofilijo.
Molekularna genetika človeka. 2019; 28: R95-R101.