Večina bolnikov s hemofilijo kaže pozitiven odnos do genske terapije v študiji

Večina bolnikov s hemofilijo kaže pozitiven odnos do genske terapije v študiji

Novice o hemofiliji danes