Genska terapija hemofilije B AMT-061 verjetno ne bo povzročila jetrnega tumorja

Genska terapija hemofilije B AMT-061 verjetno ne bo povzročila jetrnega tumorja

Novice o hemofiliji danes