Izboljšana aktivnost faktorja IX po uporabi AAV5-R338L "Padova" faktorja IX v primerjavi z AAV5 WT človeškega faktorja IX v NHP

Izboljšana aktivnost faktorja IX po uporabi AAV5-R338L "Padova" faktorja IX v primerjavi z AAV5 WT človeškega faktorja IX v NHP

Spronck EA in sod. Izboljšana aktivnost faktorja IX po uporabi AAV5-R338L "Padua" faktorja IX v primerjavi z AAV5 WT človeškim faktorjem IX v NHP. Mol Ther Methods Clin Dev. 2019; 15: 221-231.