Podatki kažejo potencial genske terapije z roktavijanom za hemofilijo A

Podatki kažejo potencial genske terapije z roktavijanom za hemofilijo A

Novice o hemofiliji danes