BioMarin objavlja pozitivne rezultate preskusov genske terapije 3. faze pri odraslih s hudo hemofilijo A; Študija je izpolnila vse primarne in sekundarne končne točke učinkovitosti v enoletnem naboru podatkov

BioMarin objavlja pozitivne rezultate preskusov genske terapije 3. faze pri odraslih s hudo hemofilijo A; Študija je izpolnila vse primarne in sekundarne končne točke učinkovitosti v enoletnem naboru podatkov