Pripravljenost HTC: globalna perspektiva
Pripravljenost HTC: multidisciplinarna perspektiva
Tolmačenje vektorskih odmerkov v kliničnih preskušanjih gemofilije z gensko terapijo
Genska terapija hemofilije pri bolnikih z anamnezo zaviralcev
Laboratorijsko merjenje izdelkov za gensko terapijo s hemofilijo / dejavnik aktivnosti
Dolgoročno spremljanje po genski terapiji s hemofilijo