Brífingy konferencie ISTH

Fáza I / II pokusu SPK-8011: Stabilný a trvalý expresia FVIII po dobu> 2 rokov s významnými zlepšeniami ABR v počiatočných dávkových koherentných skupinách po prenose génu FVIII sprostredkovaného AAV pre hemofíliu A

Fáza I / II pokusu SPK-8011: Stabilný a trvalý expresia FVIII po dobu> 2 rokov s významnými zlepšeniami ABR v počiatočných dávkových koherentných skupinách po prenose génu FVIII sprostredkovaného AAV pre hemofíliu A

Lindsey A. George, MD

WATCH
Prvé štvorročné štúdium trvajúcej terapeutickej účinnosti a bezpečnosti u ľudí: Génová terapia AAV valoktogénom Roxaparvovec pre závažnú hemofíliu A

Dlhodobé výsledky vektorového genómu a imunogenita prenosu génu AAV FVIII v modeli psov s hemofíliou A

Paul Batty, MBBS, PhD

WATCH
Génová terapia nového vírusu spojeného s adeno (AAV) (FLT180a) dosahuje u pacientov so závažnou hemofíliou B (HB) normálnu hladinu aktivity FIX (štúdia B-AMAZE)

Dlhodobé výsledky vektorového genómu a imunogenita prenosu génu AAV FVIII v modeli psov s hemofíliou A

Pratima Chowdary, MRCP, FRCPath

WATCH
Frekvencia, umiestnenie a povaha vektorových inzercií AAV po dlhodobom sledovaní dodávky transgénu FVIII v modeli psov s hemofíliou A

Dlhodobé výsledky vektorového genómu a imunogenita prenosu génu AAV FVIII v modeli psov s hemofíliou A

Paul Batty, MBBS, PhD

WATCH

Konferencie WFH

Posledný pokrok vo vývoji AMT-061 (Etranacogene Dezaparvovec) pre osoby so závažnou alebo stredne závažnou hemofíliou B

Posledný pokrok vo vývoji AMT-061 (Etranacogene Dezaparvovec) pre osoby so závažnou alebo stredne závažnou hemofíliou B

Steven W. Pipe, MD

WATCH
Prvé štvorročné štúdium trvajúcej terapeutickej účinnosti a bezpečnosti u ľudí: Génová terapia AAV valoktogénom Roxaparvovec pre závažnú hemofíliu A

Prvé štvorročné štúdium trvajúcej terapeutickej účinnosti a bezpečnosti u ľudí: Génová terapia AAV valoktogénom Roxaparvovec pre závažnú hemofíliu A

John Pasi, MB ChB, PhD, FRCP, FRCPath, FRCPCH

WATCH

ASGCT konferenčné brífingy

Prvá štúdia génovej terapie u človeka v technológii AAVhu37 kapssidového vektora pri závažnej hemofílii A: Výsledky bezpečnosti a aktivity FVIII

Prvá štúdia génovej terapie u človeka v technológii AAVhu37 kapssidového vektora pri závažnej hemofílii A: Výsledky bezpečnosti a aktivity FVIII

Steven W. Pipe, MD

WATCH
Využitie aferézy na odstránenie neutralizujúcich protilátok AAV u pacientov, ktorí boli predtým vylúčení z génovej terapie

Využitie aferézy na odstránenie neutralizujúcich protilátok AAV u pacientov, ktorí boli predtým vylúčení z génovej terapie

Glen F. Pierce, MD, PhD

WATCH
Vývoj klinického kandidáta na vektor AAV3 na génovú terapiu hemofílie B

Vývoj klinického kandidáta na vektor AAV3 na génovú terapiu hemofílie B

Alok Srivastava, FRACP, FRCPA, FRCP

WATCH
Analýza integrácie AAV po dlhodobom sledovaní hemofílie Psi odhaľujú genetické dôsledky korekcie génov sprostredkovanej AAV.

Analýza integrácie AAV po dlhodobom sledovaní hemofílie Psi odhaľujú genetické dôsledky korekcie génov sprostredkovanej AAV.

Glen F. Pierce, MD, PhD

WATCH

Konferenčné pokrytie z Orlanda

Konferenčné pokrytie z Orlanda s odbornými rozhovormi o najnovších pokrokoch v génovej terapii.

EARN CME ÚVER

Rozsah konferencie - živý z Orlanda 2019

Posledné aktualizácie klinických pokusov s génovou terapiou u hemofílie B
Údaje o dlhodobej bezpečnosti a účinnosti z génovej terapie pri hemofílii poskytujú optimizmus
Dlhodobá expresia AAV sprostredkovaných prenosov génov FVIII a vektorovej integrácie v hemofílii
Nové prístupy k génovej terapii hemofílie v predklinickom vývoji
Preexistujúce protilátky proti AAV a dôsledky liečby hemofíliou
Budúcnosť génovej terapie hemofílie
Príprava na schválenie génovej terapie hemofílie