Vývoj klinického kandidáta na vektor AAV3 na génovú terapiu hemofílie B
Hlavné body z 23. výročného zasadnutia ASGCT

Vývoj klinického kandidáta na vektor AAV3 na génovú terapiu hemofílie B

Harrison Brown1, Christopher B. Doering1, Roland W. Herzog2, Chen Ling3, David M. Markusic2, H. Trent Spencer1, Alok Srivastava4, Arun Srivastava5

1Pediatrics, Emory University, Atlanta, GA

2Pediatrics, Indiana University of School of Medicine, Indianapolis, IN

3Genetické inžinierstvo, Fudan University, Šanghaj, Čína

4Hematology, Christian Medical College, Vellore, India

5Pediatrics, University of Florida, Gainesville, FL

Kľúčové dátové body

Porovnanie štruktúr expresných kaziet FIX použitých v prvej úspešnej klinickej skúške na hemofíliu B (scAAV8-LP1-FIX-WT-CO, červená) a štruktúry použitej v súčasných štúdiách (scAAV3-HSh-TTR-Padova-FIX -LCO, modrá). Optimalizácia promótora z LP1 na HSh-TTR viedla k 2-3-násobnému zvýšeniu expresie a optimalizácia kodónu pre variantu Padova spôsobila 3-3-8-násobné zvýšenie expresie, čo viedlo k celkovému zvýšeniu expresie 40-50. zložiť.

Výsledky od pacientov s alebo bez po sebe nasledujúcich cyklov DFPP pomocou testu inhibície transdukcie jasnou luciferázou (BL-TIA). Po sebe nasledujúce cykly boli pri znižovaní Nab titrov účinnejšie ako po sebe nasledujúce cykly. Regresná analýza predpovedala, že 5 cyklov by znížilo počiatočný titer AAVS3 NAb o 94%, čo by umožnilo liečbu 60% pacientov.

SÚVISIACE OBSAH