Prelomenie transgénovej tolerancie prostredníctvom imunosupresie

Prelomenie transgénovej tolerancie prostredníctvom imunosupresie
To najlepšie zo 16. workshopu NHF o nových technológiách a prenose génov pre hemofíliu

Prelomenie transgénovej tolerancie prostredníctvom imunosupresie

MUDr Valder R. Arruda, PhD
Docent pediatrie
Perelmanova lekárska fakulta, University of Pennsylvania
Centrum bunkových a molekulárnych terapií (CCMT)
Detská nemocnica vo Philadelphii

Kľúčové dátové body

Načasovanie podávania ATG a imunitná odpoveď na transgén

Štúdie na primátoch okrem človeka (NHP), ktoré boli vopred ošetrené mofetilmykofenolátom (MMF) počínajúc 1 týždeň pred podaním vektora a rapamycínom počínajúc dňom podania vektora, preukázali, že podanie imunosupresie T-buniek (s králičím anti-tymocytovým globulínom, rATG) súbežné s AAV vektorom viedlo k vývoju protilátok FIX a zvýšenému pomeru Th17/Treg (ľavý panel), zatiaľ čo podávanie ATG 5 týždňov po vektore AAV neviedlo k žiadnym protilátkam FIX a nižšiemu pomeru Th17/Treg (pravý panel).

Zhrnutie: špecifický cieľový lymfocyt a/alebo načasovanie

Aby sme zhrnuli túto sériu štúdií, imunosupresia s minimálnym znížením Treg buniek je optimálna na zabezpečenie imunitnej tolerancie voči expresii transgénu FIX sprostredkovanej pečeňou. U NHP bola predbežná liečba MMF a rapamycínom, po ktorej nasledovalo oneskorené podávanie rATG, schopná poskytnúť trvalú imunitnú toleranciu, zatiaľ čo rATG alebo daklizumab podávané v čase infúzie vektora nie.

SÚVISIACE OBSAH

Interaktívne webové semináre
Obraz

Please enable the javascript to submit this form

Podporené vzdelávacími grantmi od spoločností Bayer, BioMarin, CSL Behring, Freeline Therapeutics Limited, Pfizer Inc., Spark Therapeutics a uniQure, Inc.

Základné SSL