Fáza I / II pokusu SPK-8011: Stabilný a trvalý expresia FVIII po dobu> 2 rokov s významnými zlepšeniami ABR v počiatočných dávkových koherentných skupinách po prenose génu FVIII sprostredkovaného AAV pre hemofíliu A
Hlavné body z virtuálneho kongresu ISTH 2020

Fáza I / II pokusu SPK-8011: Stabilný a trvalý expresia FVIII po dobu> 2 rokov s významnými zlepšeniami ABR v počiatočných dávkových koherentných skupinách po prenose génu FVIII sprostredkovaného AAV pre hemofíliu A

L. George1,2, E. Eyster3, M. Ragni4, S. Sullivan5, B. Samelson-Jones1,2M. Evans3, A. MacDougall6M. Curran6S. Tompkins6K. Wachtel6, D. Takefman6K. K. Reape6, F. Mingozzi6, P. Monahan6, X. Anguela6K. K. High6

1Detská nemocnica vo Philadelphii, Philadelphia, Spojené štáty americké

2Perelman School of Medicine na University of Pennsylvania, Philadelphia, Spojené štáty americké

3Pennsylvania State University Milton S. Hershey Medical Center, Hershey, Spojené štáty americké

4Medical Center University of Pittsburgh a Hemophilia Center of Western Pennsylvania, Department of Medicine, Pittsburgh, United States

5Mississippi Center for Advanced Medicine, Madison, Spojené štáty americké

6Spark Therapeutics, Philadelphia, Spojené štáty americké

Kľúčové dátové body

Štúdia fázy 1/2 navrhnutá pre SPK-8011 zahŕňala pacientov infikovaných 1 z 3 vektorových dávok: 5 x 1011 vg / kg (5e11, n = 2), 1x1012 vg / kg (lel1, n = 12) a 3x212 vg / kg (2e12, n = 9). Vhodnými pacientmi boli dospelí muži so strednou (n = 1) až závažnou (n = 13) hemofíliou A (FVIII: C ≤ 2%), nízkymi až nedetekovateľnými hladinami neutralizujúcich protilátok proti kapsidu LK03 a vystavením faktoru> 150 dní s anamnéza inhibítorov. Pacienti boli pozorne sledovaní po dobu 1 roka, s dlhodobým sledovaním plánovaným až na 4 roky.

Zo 14 pacientov infikovaných SPK-8011 si 2 pacienti infundovaní najvyššou dávkou (2e12) nezachovali stabilnú expresiu FVIII. 12 pacientov so stabilnou expresiou preukázalo 91% zníženie krvácavých príhod a 96% zníženie využitia faktora (nie je uvedené).

Na základe jednostupňového testu bola expresia FVIII u pacientov v kohorte s nízkou dávkou (5e11, účastníci 1 a 2 v grafe) a skupine so strednou dávkou (1e12, účastníci 3-5 v grafe) dlhodobo medzi 5% a 25%. - trvanie sledovania 2 až 3.3 roka.

SÚVISIACE OBSAH

Obraz

Please enable the javascript to submit this form

Podporené vzdelávacími grantmi od spoločností Bayer, BioMarin, CSL Behring, Freeline Therapeutics Limited, Pfizer Inc., Spark Therapeutics a uniQure, Inc.

Základné SSL