Protilátky spojené s adenovírusmi u britskej kohorty pacientov s hemofíliou
Lentivírusové vektory chránené fagocytózou zlepšujú terapiu pečeňového génu u primátov
Pokusy s hemofíliou v dvadsiatom prvom storočí: Definovanie dôležitých výsledkov pacienta