Hyperaktivita Padadu faktora IX (R338L) Závisí od aktivity faktora VIIIa kofaktora
Ako diskutovať o génovej terapii hemofílie? Pohľad pacienta a lekára
ISTH oznamuje spustenie novej globálnej vzdelávacej iniciatívy v génovej terapii hemofílie
Protilátky spojené s adenovírusmi u britskej kohorty pacientov s hemofíliou