Investigačná génová terapia zvýšila produkciu FIX

Investigačná génová terapia zvýšila produkciu FIX

Hemofilské správy dnes