Génová terapia na vyliečenie hemofílie: Je chýbajúcim faktorom rozsiahle vedecké skúmanie?

Génová terapia na vyliečenie hemofílie: Je chýbajúcim faktorom rozsiahle vedecké skúmanie?

Wiley Online Library