Biomarinova génová terapia hemofílie A pokračuje v prevencii krvácania aj po štyroch rokoch.

Biomarinova génová terapia hemofílie A pokračuje v prevencii krvácania aj po štyroch rokoch.

Hemofilské správy dnes