Perspektívy pacientov pri nových liečení hemofílie A: kvalitatívna štúdia

Perspektívy pacientov pri nových liečení hemofílie A: kvalitatívna štúdia

van Balen EC, a kol. Perspektívy pacientov pri nových liečení hemofílie A: kvalitatívna štúdia. Pacient, 2019 nov. 6 [Epub pred tlačou]