Klinické pokroky v génovej terapii Aktualizácia klinických pokusov génovej terapie v hemofílii

Klinické pokroky v génovej terapii Aktualizácia klinických pokusov génovej terapie v hemofílii

hemofílie (07). Peyvandi, Flóra; Garagiola, Isabella

Talianski klinickí vedci skúmajú rôzne klinické pokroky pomocou génovej terapie na liečbu hemofílie A a B. Keď zvieracie modely v 1990. rokoch ukázali, že vektory vírusu adeno-asociovaného vírusu (AAV) preukázali účinnú expresiu faktora IX (FIX), vedci poznamenávajú, že prvá klinická štúdia s pacientmi s hemofíliou B dokumentovala terapeutické hladiny FIX, hoci účinok trval len niekoľko týždňov. So zlepšením vo vektorovom dizajne sa cirkulujúce hladiny FIX po dlhšiu dobu zvýšili na 2% -5%. V novšom vývoji boli výskumníci schopní zlepšiť expresiu FIX na viac ako 30% inzerciou variantu Padova FIX do cDNA F9. To viedlo k prerušeniu infúzií a zníženiu krvácavých príhod. Pokiaľ ide o hemofíliu A, pacienti liečení AAV vektorom obsahujúcim F8 cDNA s deletovanou F3 s B doménou videli, že expresia transgénu trvala 52.3 roky a cirkulujúce hladiny aktivity FVIII XNUMX%. Zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov boli hlásené u niektorých pacientov v klinických skúškach génovej terapie zameranej na AAV-pečeň zameranú na hemofíliu A a B. Kým pri liečbe steroidmi sa tento problém vyriešil u veľkej skupiny pacientov, vedci poznamenávajú, že patofyziologický mechanizmus za hepatálnou toxicitou je stále nie je jasné a je predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.

Internetový odkaz