Génová terapia hemofílie: doterajší pokrok a výzvy vpred

Génová terapia hemofílie: doterajší pokrok a výzvy vpred

Gollump KL, a kol. Génová terapia hemofílie: doterajší pokrok a výzvy vpred. Transfus Apher Sci, 2019 6. augusta [Epub pred tlačou].