Väčšina pacientov s hemofíliou vykazuje v štúdii pozitívny prístup k génovej terapii

Väčšina pacientov s hemofíliou vykazuje v štúdii pozitívny prístup k génovej terapii

Hemofilské správy dnes