Výsledkom vyšetrovacej génovej terapie je obrovský pokles v miere krvácania a vo využívaní faktora VIII, aktualizované údaje

Výsledkom vyšetrovacej génovej terapie je obrovský pokles v miere krvácania a vo využívaní faktora VIII, aktualizované údaje

Hemofilské správy dnes