Hemofilná génová terapia, AMT-180, naďalej vykazuje aktivitu, bezpečnosť u zvierat

Hemofilná génová terapia, AMT-180, naďalej vykazuje aktivitu, bezpečnosť u zvierat

Hemofilské správy dnes