Génová terapia Roctavian zabraňuje krvácaniu viac ako 5 rokov, údaje ukazujú

Génová terapia Roctavian zabraňuje krvácaniu viac ako 5 rokov, údaje ukazujú

Hemofilské správy dnes