Génová terapia BAY 2599023 Ukazuje stálu aktivitu FVIII, bezpečnosť v skúške

Génová terapia BAY 2599023 Ukazuje stálu aktivitu FVIII, bezpečnosť v skúške

Hemofilské správy dnes