Génová terapia AMT-060 pre hemofíliu B zabraňuje krvácaniu až 5 rokov, prebiehajúce skúšobné relácie

Génová terapia AMT-060 pre hemofíliu B zabraňuje krvácaniu až 5 rokov, prebiehajúce skúšobné relácie

Hemofilské správy dnes