Spoločnosť BioMarin predkladá žiadosť o vydanie biologickej licencie na americkú výživu a liečivá pre valoktogén Roxaparvovec v USA na liečbu hemofílie A

Spoločnosť BioMarin predkladá žiadosť o vydanie biologickej licencie na americkú výživu a liečivá pre valoktogén Roxaparvovec v USA na liečbu hemofílie A