BioMarin oznamuje pozitívne výsledky testov génovej terapie fázy 3 u dospelých so závažnou hemofíliou A; Štúdia splnila všetky primárne a sekundárne cieľové ukazovatele účinnosti v jednoročnom súbore údajov

BioMarin oznamuje pozitívne výsledky testov génovej terapie fázy 3 u dospelých so závažnou hemofíliou A; Štúdia splnila všetky primárne a sekundárne cieľové ukazovatele účinnosti v jednoročnom súbore údajov