Pokrytie konferencie o génovej terapii z Orlanda

Konferenčné pokrytie z Orlanda s odbornými rozhovormi o najnovších pokrokoch v génovej terapii.

Rozsah konferencie - živý z Orlanda 2019

Posledné aktualizácie klinických pokusov s génovou terapiou u hemofílie B
Údaje o dlhodobej bezpečnosti a účinnosti z génovej terapie pri hemofílii poskytujú optimizmus
Dlhodobá expresia AAV sprostredkovaných prenosov génov FVIII a vektorovej integrácie v hemofílii
Nové prístupy k génovej terapii hemofílie v predklinickom vývoji
Preexistujúce protilátky proti AAV a dôsledky liečby hemofíliou
Budúcnosť génovej terapie hemofílie
Príprava na schválenie génovej terapie hemofílie