Frekvencia, umiestnenie a povaha vektorových inzercií AAV po dlhodobom sledovaní dodávky transgénu FVIII v modeli psov s hemofíliou A
Hlavné body z virtuálneho kongresu ISTH 2020

Frekvencia, umiestnenie a povaha vektorových inzercií AAV po dlhodobom sledovaní dodávky transgénu FVIII v modeli psov s hemofíliou A

Paul Batty1, Sylvia Fongová2, Matteo Franco3Irene Gil-Farina3, Aomei Mo1, Lorianne Harpellová1, Christine Houghová1, David Hurlbut1, Abbey Pender1Sofia Sardo Infirri1Andrew Winterborn4, Manfred Schmidt3 a David Lillicrap1

1Katedra patológie a molekulárnej medicíny, Queen's University, Kingston, Ontario, Kanada.

2BioMarin Pharmaceutical, Novato, CA, USA.

3GeneWerk GmbH, Heidelberg, Nemecko.

3Služby starostlivosti o zvieratá, Queen's University, Kingston, Ontario, Kanada.

Kľúčové dátové body

Tabuľka vľavo ukazuje dávku, sérotyp kapsidy, hladiny FVIII a počet integračných miest (IS) pre 8 psov zahrnutých do štúdie. Desať rokov po infúzii boli hladiny FVIII u 2 z 8 zvierat <1% a pohybovali sa od 2.9% do 8.6% u ďalších 6 zvierat. Integračné miesta sa analyzovali pomocou 2 metód (sekvenovanie obohatenia cieľa, TES a PCR sprostredkovaná lineárnou amplifikáciou, LAM-PCR). Graf vpravo ukazuje relatívnu distribúciu IS pre každé zviera.

Genomická DNA z 2 pečeňových miest pre každé zviera bola analyzovaná na integráciu vektor-genóm. Integračné formy (vektorový genóm) predstavovali 4.6% a epizomálne formy (vektorový vektor) 95.4% čítaných hodnôt. Tieto výsledky ukazujú, že expresné vektory si udržiavali prevažne epizomálnu formu 10 a viac rokov po infúzii.

Táto tabuľka zobrazuje 10 najbežnejších integračných miest (chromozóm, veľkosť, gén a umiestnenie) na základe metódy TES. Na základe oboch sekvenčných metód sa najbežnejšie integračné miesta našli v blízkosti KCNIP2, CLIC2, ABCB1 a F8 gény.

SÚVISIACE OBSAH

Obraz

Please enable the javascript to submit this form

Podporené vzdelávacími grantmi od spoločností Bayer, BioMarin, CSL Behring, Freeline Therapeutics Limited, Pfizer Inc., Spark Therapeutics a uniQure, Inc.

Základné SSL