HTC Readiness: Globálna perspektíva
Pripravenosť HTC: Multidisciplinárna perspektíva
Interpretácia vektorových dávok v klinických pokusoch s terapiou hemofílie
Hemofilná génová terapia u pacientov s anamnézou inhibítorov
Laboratórne meranie produktov génovej terapie hemofílie / faktorová aktivita
Dlhodobé monitorovanie po terapii hemofílie