Posledný pokrok vo vývoji AMT-061 (Etranacogene Dezaparvovec) pre osoby so závažnou alebo stredne závažnou hemofíliou B

Posledný pokrok vo vývoji AMT-061 (Etranacogene Dezaparvovec) pre osoby so závažnou alebo stredne závažnou hemofíliou B
Hlavné body z virtuálneho samitu WFH 2020

Posledný pokrok vo vývoji AMT-061 (Etranacogene Dezaparvovec) pre osoby so závažnou alebo stredne závažnou hemofíliou B

Steven W. Pipe,1 Wolfgang Miesbach,2 Annette von Drygalski,3 Adam Giermasz,4 Karina Meijer,5 Michiel Coppens,6 Peter Kampmann,7 Robert Klamroth,8 Roger Schutgens,9 Nigel S. Key,10 Susan Lattimore,11 Michael Recht,12 Esteban Gomez,13 Giancarlo Castaman,14 Eileen K. Sawyer,12 Robert Gut,12 Frank WG Leebeek15

1Michiganská univerzita, Ann Arbor, USA

2Fakultná nemocnica Frankfurt, Frankfurt, Nemecko

3Kalifornská univerzita v San Diegu, San Diego, USA

4Kalifornská univerzita v Davise, Sacramento, USA

5University Medical Center Groningen, Groningen, Holandsko

6Academic Medical Center, Amsterdam, Holandsko

7Rigshospitalet, Kodaň, Dánsko

8Vivantes Klinikum, Berlín, Nemecko

9University Medical Center, Utrecht, Holandsko

10Univerzita v Severnej Karolíne, Chapel Hill, USA

11Oregonská zdravotná a vedecká univerzita, Portland, USA

12uniQure biopharma BV, Lexington, MA, USA

13Phoenix Children's Hospital, Phoenix USA

14Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Florencia, Taliansko

15Erasmus University Medical Center, Rotterdam, Holandsko

Kľúčové dátové body

Tento diagram sumarizuje návrh na štúdie testujúce AMT-060 a AMT-061 (etranacogén dezaparvovec). Obe štúdie zahŕňali mužov s hladinami hemofílie B a FIX ≤ 2%. Klinická závažnosť bola založená na profylaxii FIX alebo ≥ 4 krvácaní / rok alebo hemofilickej artropatie. Aj keď prítomnosť AAV5 NAbs bola vylučovacím kritériom pre štúdie AMT-060, zistilo sa, že 3 účastníci v kohorte s nízkou dávkou mali pred začatím dávkovania detegovateľné titre, čo nemá vplyv na bezpečnosť alebo účinnosť. V dôsledku toho prítomnosť AAV5 NAbs nebola kritériom vylúčenia pri pokusoch AMT-061. AMT-060 bol testovaný v 2 dávkach a AMT-061 bol testovaný pri vyšších z 2 dávok.

U pacientov v kohorte s nízkou dávkou a vo vysokej dávke sa prejavilo nepretržité zvyšovanie expresie FIX až do 4 rokov, s priemerom 5% pre skupinu s nízkou dávkou a 7.5% pre skupinu s vysokou dávkou. Pacienti tiež preukázali trvalé zníženie používania FIX. Z 9 účastníkov, ktorí pri vstupe do štúdie používali profylaxiu FIX, bolo 8 pri poslednej kontrole bez profylaxie FIX.

U pacientov liečených jednou infúziou AMT-061 sa preukázalo trvalé zvýšenie hladín aktivity FIX až 52 týždňov. Priemerná úroveň aktivity FIX pre 3 účastníkov po 1 roku sledovania bola vo funkčne liečebnom rozmedzí 41%. Všetci traja účastníci tiež zažili zníženie používania systému FIX a ukončili rutinné používanie profylaxie.

SÚVISIACE OBSAH

Obraz

Please enable the javascript to submit this form

Podporené vzdelávacími grantmi od spoločností Bayer, BioMarin, CSL Behring, Freeline Therapeutics Limited, Pfizer Inc., Spark Therapeutics a uniQure, Inc.

Základné SSL