Analýza integrácie AAV po dlhodobom sledovaní hemofílie Psi odhaľujú genetické dôsledky korekcie génov sprostredkovanej AAV.
Hlavné body z 23. výročného zasadnutia ASGCT

Analýza integrácie AAV po dlhodobom sledovaní hemofílie Psi odhaľujú genetické dôsledky korekcie génov sprostredkovanej AAV.

John K. Everett1, Giang N. Nguyen2Hayley Raymond1, Aiofe Roche1Samita Kafle2, Christian Wood2, Jacob Leiby1, Elizabeth P. Merricks3, Haig H. Kazazian4, Timothy C. Nichols3Frederic D. Bushman1, Denise E. Sabatino2,5

1Katedra mikrobiológie, Perelmanova lekárska fakulta, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA

2Raymond G. Perelman Centrum pre bunkovú a molekulárnu terapiu, Detská nemocnica vo Filadelfii, Philadelphia, PA

3Katedra patológie a laboratórneho lekárstva, Univerzita v Severnej Karolíne, Chapel Hill, NC

4Ústav genetického lekárstva, Lekárska fakulta Johns Hopkins, Baltimore, MD

5Klinika detstva, Perelmanova lekárska fakulta, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA

Kľúčové dátové body

Táto štúdia zahŕňala dlhodobé (až 10 rokov) sledovanie 9 psov s hemofíliou A liečených psovou génovou terapiou FVIII (cFVIII). Gén cFVIII bol dodávaný psom HA s použitím AAV8 alebo AAV9 s použitím dvoch prístupov: dodanie dvoch reťazcov, ktoré spoločne dodávali ťažký reťazec a ľahký reťazec v 2 samostatných vektoroch, alebo cFVIII deletovaný v B doméne v jednom vektore AAV8.

Analýza počtu kópií vektorov a analýza cieľového miesta integrácie demonštrovala rozšírené klony s integrovanými molekulami AAV, vrátane klonu obsahujúceho intaktný vektor. Žiadni psi nepreukázali dôkazy o tumorigenéze, čo naznačuje, že klonálna expanzia a integračné udalosti neboli spojené s malignitami.

SÚVISIACE OBSAH

Obraz

Please enable the javascript to submit this form

Podporené vzdelávacími grantmi od spoločností Bayer, BioMarin, CSL Behring, Freeline Therapeutics Limited, Pfizer Inc., Spark Therapeutics a uniQure, Inc.

Základné SSL