Kontakt

Táto webová stránka je určená pre zdravotníckych pracovníkov

Ak ste pacient alebo ošetrovateľ, odporúčame navštíviť Webové stránky Svetovej federácie hemofílie.

Vyplňte požadované pole.
Vyplňte požadované pole.