Termeni de utilizare

Inclusiv Politica de confidențialitate
Pentru site-uri operate sau controlate
by
Societatea Internațională de Tromboză și Hemostază („ISTH”)

UTILIZAREA WEBULUI ȘI ACCESUL WEB CERINȚE CONSENTEȚI PENTRU TERMENI DE UTILIZARE

Dacă dvs. (și tutorele dvs., dacă este cazul, așa cum este descris mai jos), nu sunteți de acord să fiți obligați de acești Termeni de utilizare, nu accesați sau utilizați orice parte a acestui site sau utilizați orice serviciu sau software pentru a accesa sau utiliza acest site. Accesarea sau utilizarea site-ului web în orice mod semnifică acordul dvs. cu acești Termeni de utilizare.

IMPORTANT: UTILIZATORI DIN VÂRSTA PROHIBIT;
UTILIZAREA TEENULUI solicită consimțământul tutorelui.

 • Dacă aveți sub 13 ani, vi se interzice utilizarea site-ului nostru. Tutorii copiilor cu vârsta sub 13 ani trebuie să restricționeze o astfel de utilizare.
 • Persoanelor cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani (sau, dacă sunt mai mari, vârsta completă a vârstei adulte în jurisdicția în care se află), li se permite să utilizeze acest site numai cu acordul tutorilor lor și numai dacă acestea și tutorii lor nume sunt de acord să fie obligați de acești Termeni de utilizare.

CUPRINS

Domeniul de aplicare al acordului
Parolă și securitate
Conduita utilizatorului
Utilizarea Conținutului
Trimiterile dvs. către site-urile noastre web
Încetarea serviciului
Efectul rezilierii
Renunțarea și limitarea răspunderii
Conținut și link-uri de la terți
Despăgubire
Mărci comerciale și drepturi de autor
Export
Modificarea Termenilor
Fără agenție
Fără excepție
Legea aplicabilă și locul de desfășurare
Politica de anulare / rambursare
Nulitate
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Domeniul de aplicare al acordului

Acești Termeni de utilizare („Termeni”) se aplică fiecărui site Web ISTH, care includ, dar nu sunt limitate la genetherapy.isth.org www.isth.org, www.isthacademy.org, www.isth2013.com, www.ssc2012.org, www.journalth.com, diversele site-uri web ale congreselor, reuniunilor și subcomitetelor ISTH trecute, prezente și viitoare și orice alt site de internet pe care sunt publicate aceste Condiții.

Acești Termeni constituie întregul acord dintre dvs. și ISTH și oricare și toate entitățile care controlează sau sunt controlate sau sunt afiliate sau aflate sub control comun cu ISTH (denumite în mod colectiv în cadrul acestor Termeni ca „noi”, „noi” sau „ nostru ”) și constituie întregul acord referitor la serviciile noastre online, înlocuind toate declarațiile anterioare sau contemporane, fie ele electronice, orale sau scrise.

Rețineți că termenii speciali se pot aplica anumitor servicii oferite pe site-urile ISTH. Orice condiții speciale vor fi postate în legătură cu serviciul aplicabil și sunt în plus față de acești Termeni. În cazul unui conflict între acești Termeni și orice termeni speciali, termenii speciali vor prevala asupra acestor Termeni.

Dvs. recunoașteți că acești Termeni sunt susținuți de o considerație rezonabilă și valoroasă (cum ar fi utilizarea site-ului nostru web sau primirea informațiilor și materialelor disponibile pe sau prin intermediul unui site web ISTH), a căror primire și adecvare sunt recunoscute.

Parolă și securitate

O parte din site-urile ISTH sunt sigure și pot solicita să vă înregistrați pentru a participa la aceste zone. Conturile de utilizator emise pentru site-urile ISTH sunt numai pentru uz individual și sunteți singurul responsabil pentru menținerea confidențialității numelui de utilizator și a parolei dvs. Sunteți de acord să furnizați informații corecte și complete despre dvs. în momentul înregistrării sau furnizarea de informații cu privire la contul dvs. și să actualizați datele contului dvs. pentru a le păstra corecte și complete și pentru a vă deconecta când încheiați fiecare sesiune. Sunteți de acord că am putea stoca și utiliza informațiile pe care le furnizați pentru menținerea contului. De asemenea, sunteți de acord să nu prezentați în mod greșit identitatea sau apartenența dvs. cu nicio persoană sau entitate, inclusiv (fără a se limita la) folosirea numelui de utilizator, a parolei sau a altor informații despre cont. Încălcările sistemelor noastre de securitate pot duce la răspundere civilă sau penală. Sunteți de acord să ne informați imediat despre orice utilizare neautorizată a parolei sau a contului sau a oricărei alte încălcări ale securității. Vom depune toate eforturile pentru a vă asigura securitatea online, dar nu putem și nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere sau pagubă cauzată de nerespectarea acestor dispoziții.

Prin accesarea sau utilizarea acestui site web sau prin utilizarea oricăror servicii sau software care accesează sau utilizează acest site, sunteți de acord cu termenii acestor Termeni de utilizare, inclusiv Politica noastră de confidențialitate, deoarece au fost modificate cel mai recent. Politica de confidențialitate și restul acestor Termeni de utilizare pot fi modificate din când în când, deci trebuie să vă asigurați că vă familiarizați cu versiunea curentă.

Conduita utilizatorului

Site-urile noastre web sunt destinate beneficiilor membrilor noștri și ale altor utilizatori pentru a promova schimbul de informații, educație și învățare în domeniu. Sunteți de acord să utilizați acest site web doar în astfel de scopuri. Nu puteți utiliza acest site web în alte scopuri, inclusiv în scopuri comerciale sau comerciale, fără acordul scris prealabil al ISTH. Orice utilizare comercială neautorizată a acestui site sau a oricărui site web ISTH, server sau servicii conexe sau revânzarea serviciilor conexe este în mod expres interzisă.

Ca o condiție a utilizării acestor servicii, sunteți de acord în mod expres că nu veți utiliza site-urile noastre web, software-ul sau alte produse sau servicii pentru niciun scop care este ilegal sau interzis de acești Termeni. Sunteți de acord să respectați toate legile și reglementările locale, de stat, naționale și internaționale aplicabile și sunteți singurul responsabil pentru toate actele sau omisiunile care apar atunci când sunteți autentificat, inclusiv conținutul oricăror informații trimise sau postate pe acest site web.

Utilizarea Conținutului

Toate informațiile, fișierele, materialele, funcțiile și orice alt conținut accesibil de pe orice site web ISTH, sau altfel controlat de ISTH („Conținut”) este materialul proprietar al ISTH sau al părții care a furnizat sau a autorizat Conținutul ISTH. Livrarea conținutului nu vă transferă niciun drept de proprietate asupra conținutului. Orice funcții de descărcare sau de tipărire sunt doar un spațiu de cazare și nu constituie o subvenție, renunțare sau alte limitări la orice drepturi ale proprietarilor de drepturi de autor asupra vreunui Conținut. Nu puteți modifica, copia, distribui, afișa, trimite, efectua, reproduce, publica, licența, crea lucrări derivate din, transfera sau vinde informații, conținut, software, produse sau servicii obținute de la orice ISTH site-ul web.

Orice conținut de pe orice site web ISTH care este configurat pentru descărcare, cum ar fi module de învățare, alte descărcări de atelier și orice alte resurse, poate fi descărcat doar pentru uz personal, necomercial, cu condiția să nu: (a) eliminați, modificați sau modifica orice drept de autor, marcă comercială, nume comercial, marcă de serviciu sau alte notificări de proprietate; (b) modifică Conținutul; sau (c) să folosească Conținutul într-un mod care sugerează o asociere cu ISTH, altele decât atribuțiile de sursă necesare.

Orice descărcări de software, inclusiv orice fișiere sau imagini încorporate sau generate de software, care sunt oferite pe un site Web ISTH vă sunt autorizate numai pentru uz personal. Proprietarul tuturor software-ului licențiat, indiferent dacă este o terță parte sau ISTH, își păstrează toate drepturile, titlul și interesul asupra software-ului și nu puteți să vă ajutați sau să ajutați pe altcineva să copieze, să distribuie sau să exploateze altfel software-ul sau să decompileze, inversează sau încearcă pentru a descoperi oricare din codul sursă. Dumneavoastră recunoașteți că un anumit Conținut poate include tehnologie de securitate care vă limitează utilizarea dvs. de astfel de Conținut și că, indiferent dacă Conținutul este limitat sau nu de tehnologia de securitate, veți utiliza Conținut în conformitate cu regulile de utilizare aplicabile stabilite de ISTH și de autorizatorii acestuia și că orice altă utilizare a conținutului poate constitui o încălcare a dreptului de autor.

Sunteți responsabil pentru a proteja orice conținut pe care îl descărcați și ISTH nu va fi responsabil pentru conținutul care este pierdut, distrus sau deteriorat din orice motiv. ISTH își rezervă dreptul de a schimba orice Conținut, precum și eligibilitatea pentru acces la orice Conținut particular, fără notificare prealabilă. Recunoașteți că, dacă facem o astfel de modificare, este posibil să nu puteți utiliza conținutul în aceeași măsură ca înainte de o astfel de modificare și că ISTH nu va avea nicio responsabilitate față de dvs. în acest caz. Marfa întreruptă sau care nu este disponibilă în prezent poate fi eliminată de pe site-ul nostru web. Dacă nu puteți localiza un produs, un serviciu sau informațiile pe care le reamintiți dintr-o vizită anterioară, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail și vom face toate eforturile pentru a vă ajuta.

ISTH nu poate și nu garantează conținutul sau securitatea fișierelor electronice localizate pe site-urile noastre. În consecință, nu putem asigura că utilizatorii nu vor fi expuși la materiale necorespunzătoare. Mai mult, toți utilizatorii trebuie să recunoască faptul că cunoștințele științifice se extind și se modifică definitiv. ISTH nu garantează exactitatea informațiilor postate pe site-urile sale web; și niciun profesionist sau pacient nu trebuie să se bazeze pe informațiile furnizate pe site-urile noastre web ca substitut pentru aplicarea adecvată a judecății medicale bazată pe examinarea individuală a pacientului și standardele corespunzătoare de îngrijire a pacientului. ISTH nu face recomandări de tratament individualizate și nu oferă sfaturi care să fie justificate pentru a fi corecte sau aplicabile pentru un anumit pacient.

Trimiterile dvs. către site-urile noastre web

Vă putem solicita sau permite în mod expres să trimiteți, postați, încărcați, încorporați, afișați, comunicați sau distribuiți altfel mesaje, idei, concepte, desene, fotografii, grafică, videoclipuri sau alte materiale sau informații printr-un site web ISTH („Trimiteri”) . Vă rugăm să nu faceți trimiteri către sau prin site-urile noastre web pe care nu le solicităm în mod expres sau nu vă permitem să le trimiteți. Politicile noastre cu privire la Trimiteri se aplică indiferent dacă solicităm orice trimitere primită pe sau prin site-urile noastre web.

Unele dintre site-urile noastre web pot conține servicii de comunicare furnizate prin forumuri, servicii de panouri publicitare, zone de chat, panouri de mesaje, grupuri de știri, comunități, pagini web personale, calendare și / sau alte funcții de mesaj sau comunicare concepute pentru a vă permite să comunicați cu alții. Sunteți de acord să utilizați astfel de servicii de comunicare numai pentru a face și a primi Trimiteri legate de serviciul de comunicare particular și în conformitate cu acești Termeni.

Sunteți de acord că nu veți posta, trimite, publica sau transmite nicio transmitere care:

 • Încălcă orice drept de autor, brevet, marcă comercială, secret comercial, proprietate intelectuală sau alt drept de proprietate sau contractual; sau
 • Publicizează orice efort comercial sau de afaceri (de exemplu, oferirea de produse sau servicii) sau se implică în alt mod în orice activitate comercială (de exemplu, desfășurarea unor tombole sau concursuri, afișarea bannerelor de sponsorizare și / sau solicitarea de bunuri sau servicii), cu excepția cazului în care pot fi autorizate în mod specific de către ne;
 • Orice sau poate fi rezonabil de așteptat să dăuneze oricărei persoane sau entități, inclusiv, fără a se limita la materialele care reprezintă o încălcare a vieții private, defăimătoare, abuzive, hărțuitoare, amenință sau exploatează sau dăunează copiilor, expunându-i la conținut inadecvat; sau
 • Este ilegal sau încurajează, susține sau discută despre activități ilegale; sau
 • Caută în mod deschis sau colectează în mod pasiv informații personale sau personale despre sau de la alții; sau
 • Include programe care conțin viruși, viermi și / sau cai troieni sau orice alt cod de calculator, fișiere sau programe concepute pentru a întrerupe, distruge sau limita utilizarea sau distracția site-urilor noastre web; sau
 • În caz contrar, încalcă orice prevedere a acestor Termeni.

ISTH nu acceptă nicio Trimitere și își declară în mod expres orice responsabilitate în legătură cu orice Trimitere. ISTH poate refuza sau elimina orice Trimitere care, în singura sa judecată, încalcă acești Termeni. Sunteți singurul responsabil pentru orice trimitere pe care o trimiteți pe oricare dintre site-urile noastre web.

Ar trebui să știți că, în unele cazuri, Trimiterile dvs. sunt publice, nu private. Când utilizați zonele site-urilor noastre web care afișează publicarea trimiterilor, ar trebui să presupuneți că orice trimiteri pe care le faceți în aceste domenii sunt, de asemenea, supuse publicării. Niciodată nu ar trebui să postezi niciun mesaj pe care nu ți-ar deranja să-l vezi pe o școală sau pe un forum publicitar sau în ziarul local. Confidențialitatea altora ar trebui, de asemenea, respectată în orice moment. Dacă aveți nevoie de permisiunea de a utiliza fotografii, scrieri sau alte materiale sau orice informații de identificare conținute într-o Trimitere, sunteți responsabil pentru obținerea documentației unei astfel de permisiuni înainte de a posta. Putem interzice sau elimina anumite Trimiteri care au fost postate în zonele publice ale site-urilor noastre web, în ​​conformitate cu politicile noastre, dar nu avem obligația generală de a monitoriza postarea publică a Trimiterilor în astfel de zone. Atunci când dezvăluiți în mod voluntar orice informație personală (care este definită în continuare în Politica noastră de confidențialitate) prin orice Trimitere într-o zonă publică, informațiile respective pot fi vizualizate, colectate și utilizate de alții și pot avea ca rezultat mesaje nesolicitate de la alte persoane, pentru care vom nu au nicio responsabilitate.

Prin furnizarea de Trimiteri către oricare dintre site-urile noastre web, acordați ISTH drepturile și licențele fără drept de autor, perpetuu, irevocabil, la nivel mondial, neexclusiv de a reproduce, utiliza, copia, vinde, distribui, crea opere derivate din, a realiza și afișează integral sau parțial din Trimitere sub orice formă, suport sau tehnologie cunoscută sau dezvoltată ulterior. Cu excepția anumitor trimiteri de către studenți sau profesori care participă la orice formă de instruire online, ISTH nu va fi obligat să trateze nicio Trimitere ca fiind confidențială. Cu toate acestea, putem folosi orice Trimitere în eforturile noastre de afaceri (inclusiv fără limitare, pentru produse sau publicitate) într-o manieră în concordanță cu politicile noastre de confidențialitate, fără a suporta nicio răspundere pentru redevențe sau orice altă considerație de niciun fel și nu va suporta nicio răspundere. ca urmare a oricăror asemănări care pot apărea în operațiunile noastre viitoare.

Prin furnizarea Prezentărilor către un site web ISTH, de asemenea, reprezentați și garantați că Trimiterea este lucrarea dvs. originală, nu încalcă niciun acord între dvs. și un terț și nu va încălca nici o lege, acord sau alte drepturi de orice fel. , a oricărui terț, fără limitare, drepturi care afectează drepturile de autor, brevetul, marca comercială, concurența neloială, contractul, defăimarea, confidențialitatea sau publicitatea.

Accesul și utilizarea unor zone sigure de site-uri ISTH este considerat un privilegiu oferit la discreția ISTH. ISTH își rezervă dreptul de a monitoriza utilizarea site-urilor sale web pentru a determina respectarea acestor Termeni, de a investiga orice încălcare raportată sau aparentă și de a lua orice acțiune pe care o considerăm adecvată. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a retrage imediat accesul și utilizarea site-urilor noastre atunci când există motive să credem că au avut loc încălcări ale legii sau ale politicilor noastre. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a dezvălui în orice moment informațiile necesare pentru a satisface orice lege, reglementare, proces legal sau cerere guvernamentală aplicabilă și de a edita, refuza să posteze sau să elimine orice informație sau materiale, în întregime sau parțial, în unica noastră discreție. Trimiterile furnizate pe oricare dintre site-urile noastre web pot fi supuse limitelor postate privind utilizarea, reproducerea și / sau difuzarea și sunteți responsabil pentru respectarea acestor limitări cu privire la orice trimitere pe care o furnizați, precum și la orice material pe care îl puteți descărca.

Încetarea serviciului

Acești Termeni de utilizare constituie un acord care este efectiv până la rezilierea de către oricare dintre părți.

Nu vi se cere să continuați utilizarea acestor servicii. Și, dacă nu sunteți nemulțumit de orice aspect al serviciilor, sunteți încurajat să contactați sediul ISTH pentru a discuta problemele dvs.

Ne puteți ruga să ne închidem contul în orice moment, trimițându-ne un e-mail. Ne rezervăm dreptul de a rezilia acest acord, precum și accesul dvs. la oricare sau la toate site-urile noastre web și la serviciile aferente sau la orice porțiune a acestuia, în orice moment, fără notificare.

Efectul rezilierii

După încetarea prezentului Acord, nu veți mai accesa sau utiliza nici o parte a acestui site sau a folosi niciun serviciu sau software pentru a accesa sau utiliza acest site. Reprezentările, garanțiile și acordurile dvs. cu privire la accesul și utilizarea dvs. anterioare vor continua să fie în vigoare (de exemplu, licențele acordate ISTH pentru conținutul pe care l-ați încărcat și indemnizația dvs. împotriva încălcării cu privire la astfel de materiale), dar veți suporta nu obligații noi, deoarece nu va fi folosită în viitor.

Renunțarea și limitarea răspunderii

Sunteți de acord că utilizarea oricărei părți din oricare dintre site-urile noastre web sau serviciile online este pe deplin pe propriul dvs. risc. Conținutul de pe site-urile noastre web este furnizat cu bună credință, „așa cum este”, și fără garanții de niciun fel, fie expres, fie implicit. În măsura maximă admisă de lege, ISTH renunță la toate garanțiile, exprimate sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la, garanțiile implicite de comerciabilitate și fitness pentru un anumit scop. ISTH nu garantează că niciunul dintre site-urile noastre web sau materialele de pe site-urile noastre nu va fi neîntrerupt sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că oricare dintre site-urile noastre web sau serverele care le pun la dispoziție sunt lipsite de viruși sau alte componente dăunătoare. ISTH nu garantează și nu face nicio reprezentare cu privire la utilizarea sau rezultatele utilizării conținutului pe niciunul dintre site-urile noastre web. Legea aplicabilă poate să nu permită excluderea garanțiilor implicite, astfel încât excluderea de mai sus poate să nu se aplice dvs. Dvs. recunoașteți că putem include link-uri către alte site-uri web și că ISTH nu are niciun control și nu face nicio reprezentare cu privire la astfel de site-uri, și renunțați în mod irevocabil la orice cerere împotriva ISTH cu privire la orice site-uri web legate.

În niciun caz, ISTH sau orice persoană sau entitate implicată în furnizarea acestor servicii online nu vor fi responsabile pentru daune, inclusiv, fără limitare, daune directe, indirecte, punitive, reale, incidentale, consecințiale, speciale, exemplare sau de altă natură. , care rezultă ca urmare a utilizării dvs. sau a accesului la oricare dintre Conținutul de pe site-urile noastre web, sau incapacitatea de a utiliza sau accesa site-urile noastre web sau care rezultă din orice încălcare a garanției, chiar dacă ISTH a fost înștiințat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune. Recunoașteți în mod special că ISTH nu este responsabil pentru comportamentul defăimător, ofensator sau ilegal al terților, inclusiv, dar nu se limitează la alte persoane care s-au înregistrat pe oricare dintre site-urile noastre web.

Conținut și link-uri de la terți

Acest site web poate fi legat de alte site-uri web care nu sunt menținute sau legate de ISTH. Orice link-uri către alte site-uri web sunt furnizate ca o comoditate pentru dvs. și nu sunt sponsorizate de către sau afiliate la site-urile noastre web sau ISTH și nu implică în mod necesar aprobarea noastră pentru celălalt site web sau conținutul acestuia. Nu am revizuit niciunul sau toate site-urile conexe și nu suntem responsabili pentru conținutul sau pentru orice formă de transmitere primită de pe site-uri web conectate. Site-urile legate trebuie să fie accesate pe propriul dvs. risc și nu facem niciun fel de reprezentări sau garanții cu privire la conținutul, completitudinea sau exactitatea site-urilor web legate de oricare dintre site-urile noastre web.

Despăgubire

Sunteți de acord să despăgubiți și să dețineți ISTH, filialele sale, afiliații, licențiatorii, furnizorii de conținut, furnizorii de servicii, angajații, agenții, ofițerii, directorii, reprezentanții și contractorii („Părțile despăgubite”) inofensivi de la orice încălcare a acestor Termeni de către dvs., inclusiv oricare Trimiteri sau utilizare de Conținut, altele decât cele autorizate în mod expres în acești Termeni. Sunteți de acord că părțile despăgubite nu vor avea nicio răspundere în legătură cu o astfel de încălcare, presupusă încălcare sau utilizare neautorizată și sunteți de acord să despăgubiți orice pierdere, daune, daune, hotărârile, premiile, cheltuielile, cheltuielile și onorariile avocaților părților despăgubite care rezultă din încălcarea, presupusa încălcare sau utilizare neautorizată De asemenea, sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să dețineți părțile despăgubite inofensiv de și împotriva oricărei pretenții formulate de terți care rezultă din utilizarea dvs. de oricare dintre site-urile noastre web.

Mărci comerciale și drepturi de autor

Orice mărci comerciale, mărci de serviciu, logo-uri și opere protejate de drepturi de autor care apar pe acest site web sunt proprietatea intelectuală a ISTH sau a proprietarilor acestora, care își păstrează toate drepturile în acest sens. Orice utilizare neautorizată a unei astfel de proprietăți intelectuale poate încălca legile privind drepturile de autor, legile privind mărcile comerciale, legile vieții private și publicitatea, precum și alte reglementări și statut. De asemenea, respectăm drepturile de proprietate intelectuală ale altora și solicităm ca oricine utilizează sau accesează site-ul nostru să facă la fel. Dacă credeți că opera dvs. protejată de drepturi de autor a fost copiată sau că drepturile dvs. de proprietate intelectuală au fost încălcate în alt mod, în conformitate cu The Digital Millennium Copyright Act, Titlul 17, Codul Statelor Unite, Secțiunea 512 (c) (2) („Legea dreptului de autor”) ), notificările privind încălcarea drepturilor de autor ar trebui trimise agentului nostru desemnat, după cum urmează:

Societatea Internațională de Tromboză și Hemostază, Inc.
Atenție: Reclamație privind drepturile de autor
610 Jones Ferry Road, Suita 205
Carrboro, NC 27510-6113
Statele Unite ale Americii

În temeiul Legii dreptului de autor, orice notificare a încălcării revendicate ne-a fost trimisă în scris și trebuie să includă în mod substanțial următoarele:

 • Identificarea operei protejate prin drepturi de autor sau a proprietății intelectuale despre care credeți că a fost încălcat sau, dacă mai multe articole de pe site-ul nostru web sunt acoperite de o singură notificare, o listă reprezentativă a acestor lucrări pe site-ul respectiv;
 • Identificarea materialului pe care considerați că îl încalcă sau obiectul unei activități și informații care încalcă suficient de mult pentru a ne permite localizarea materialului;
 • Informații suficient de rezonabile pentru a ne permite să vă contactăm, cum ar fi o adresă, un număr de telefon și, dacă este disponibil, o adresă de e-mail;
 • O declarație conform căreia aveți o credință de bună credință că utilizarea materialului în modul în care se face reclamație nu este autorizată de proprietar, agentul său sau de lege; și
 • O declarație conform căreia informațiile din notificare sunt corecte și, sub pedeapsa de sperjur, că sunteți autorizat să acționați în numele proprietarului unui drept exclusiv care se presupune că a fost încălcat.

Orice notificare care nu respectă procedura de mai sus va fi considerată nulă și poate să nu primească răspuns.

Export

Furnizarea noastră de bunuri și servicii prin intermediul acestui site web sau prin orice alte site-uri ISTH este supusă cerințelor privind controlul exporturilor din Statele Unite și sancțiunile economice. Achiziționând orice bunuri sau servicii prin intermediul oricărui site web ISTH, reprezentați și garantați că achiziționați sau utilizați transporturi cu aceste cerințe.

Modificarea Termenilor

ISTH își rezervă dreptul, din când în când, cu sau fără o notificare pentru dvs., de a efectua modificări ale acestor Termeni, la discreția noastră. Utilizarea continuă a oricărei părți a acestui site web constituie acceptarea dvs. de astfel de modificări. Versiunea cea mai actuală a acestor Termeni, care înlocuiește toate versiunile anterioare, poate fi revizuită făcând clic pe hyperlinkul „Condiții de utilizare” situat în partea de jos a paginii de pornire de pe acest site sau de pe orice site Web ISTH.

Fără agenție

Sunteți de acord că nu există nicio întreprindere comună, parteneriat, angajare sau relație de agenție între dvs. și ISTH, ca urmare a acestor Termeni sau a utilizării oricărui site web ISTH.

Fără excepție

Nicio nerespectare a oricăreia dintre prevederile acestor Termeni nu va fi interpretată ca o renunțare la dreptul nostru de a aplica această prevedere.

Legea aplicabilă și locul de desfășurare

ISTH își menține sediul în statul Carolina de Nord, Statele Unite ale Americii. Sunteți de acord că acești Termeni vor fi guvernați și interpretați de legile din Carolina de Nord și Statele Unite ale Americii. De asemenea, sunteți de acord cu privire la faptul că locul exclusiv pentru orice dispută dintre dvs. și ISTH care rezultă din sau în legătură cu acești Termeni se află în instanțele de stat sau federale din Carolina de Nord și că dați consimțământul specific pentru jurisdicția personală a instanțelor din Carolina de Nord. Nu facem nicio declarație că Conținutul de pe orice site web ISTH este adecvat sau disponibil pentru a fi utilizat în orice locație specială. Cei care aleg să acceseze site-urile noastre web acționează din proprie inițiativă și sunt responsabili de respectarea tuturor legilor locale sau de altă natură.

Politica de anulare / rambursare

Toate cererile de anulare / rambursare trebuie trimise în scris prin e-mail la Această adresă de e-mail este protejată de spamboți. Aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru ao vizualiza.. Pentru anulările de membru primite după 1 ianuarie a anului de membru plătit, rambursările vor fi evaluate. Nu se va face nicio rambursare după 30 iunie a anului de membru plătit.

Nulitate

În cazul în care orice porțiune a acestor Termeni de utilizare este ilegală, nulă sau neaplicabilă, acea porțiune va fi considerată separată de acești Termeni și nu va afecta valabilitatea și executibilitatea celorlalte condiții.

 

 

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Societatea Internațională pentru Tromboză și Hemostază („ISTH”) este o organizație globală non-profit care promovează înțelegerea, prevenirea, diagnosticul și tratamentul tulburărilor trombotice și hemoragice. Nu încercăm cu bună știință să solicităm sau să primim informații de la copii. Înțelegem că sunteți conștienți și vă interesează interesele personale de confidențialitate; luăm aceste interese în serios.

Această politică de confidențialitate descrie politicile și practicile ISTH privind colectarea, utilizarea și protecția datelor dvs. personale și stabilește drepturile dvs. de confidențialitate. Confidențialitatea informațiilor este o responsabilitate continuă și, din când în când, vom actualiza această politică de confidențialitate pe măsură ce ne revizuim practicile de date cu caracter personal sau adoptăm noi politici de confidențialitate.

ISTH are sediul în Carolina de Nord, Statele Unite. Dacă aveți întrebări despre politicile sau practicile ISTH privind datele personale, vă rugăm să ne contactați: 

Societatea Internațională de Tromboză și Hemostază
Atenție: confidențialitate
610 Jones Ferry Road, Suita 205
Carrboro, NC 27510-6113
Statele Unite ale Americii
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboți. Aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru ao vizualiza.
Telefon: + 1 919 929-3807

 

Modul în care ISTH colectează și folosește / prelucrează informațiile dvs. personale

Puteți utiliza unele dintre serviciile ISTH fără a oferi ISTH datele dvs. personale. O mare parte din informațiile de pe site-ul nostru web sunt disponibile celor care nu sunt membri ai ISTH. Puteți introduce doar cantitatea minimă de informații (nume și informații de contact) profilului dvs. ISTH și vă puteți edita profilul în orice moment. Pentru membrii ISTH sunt necesare informații suplimentare (detalii mai jos în secțiunea Membru). Unele informații personale sunt necesare pentru ca ISTH să vă furnizeze serviciile pe care le-ați achiziționat sau solicitat și să vă autentificați, astfel încât să știm că sunteți dumneavoastră și nu altcineva. Puteți gestiona abonamentele ISTH și puteți renunța oricând la anumite comunicări.

ISTH poate solicita o parolă, răspunsuri secrete la anumite întrebări de securitate sau alte informații care ne vor permite să identificăm contul unui oaspete sau să oferim un oaspete acces la contul său sau la anumite Servicii Online. Deoarece multe dintre produsele și serviciile noastre sunt concepute pentru utilizare educațională, unele informații personale sau de contact pe care le solicităm pot fi despre instituții și școli în loc de, sau pe lângă informații despre oaspeții înșiși. De asemenea, colectăm diverse informații demografice, cum ar fi dacă oaspeții noștri sunt medici și, dacă da, dacă văd pacienți; cercetarea și specialitățile medicale și subspecialitățile oaspeților noștri; și alte informații demografice. Atunci când folosim sau asociem alte informații cu informații care ar putea fi utilizate pentru a identifica sau contacta în mod special un oaspete, aceste alte informații sunt considerate informații personale în scopul prezentei politici de confidențialitate.

Pentru a ne asigura că utilizatorii sunt furnizați informații exacte despre conturile lor și conținut orientat către interesul respectivului utilizator, putem solicita informații personale atunci când un utilizator se înregistrează, se conectează la sau vizitează site-urile noastre web sau alte servicii online, sau participă la activități pe site-urile noastre web.

Putem solicita informațiile personale ale unui utilizator atunci când:

 • Conectați-vă la unul dintre site-urile noastre web sau la serviciile online
 • Plasați o comandă pe unul dintre site-urile noastre web pentru produse sau servicii (cum ar fi, fără a se limita la înregistrarea la evenimente);
 • Înregistrați sau creați un cont pe oricare dintre site-urile noastre web;
 • Trimiteți-ne un e-mail sau contactați-ne altfel folosind instrumentele online pe care le-am furnizat pe oricare dintre site-urile noastre web, inclusiv de exemplu funcțiile „Contactați-ne”;
 • Trimiteți evaluări sau recenzii ale clienților, mărturii, idei despre produse sau idei pentru sala de clasă sau altă experiență educativă;
 • Înscrieți-vă la unul dintre buletinele noastre informative sau solicitați informații, materiale de marketing sau alte comunicări;
 • Participați la orice domenii sociale sau comunitare, inclusiv de exemplu bloguri și forumuri; și / sau
 • Intră în oricare dintre concursurile sau promoțiile noastre.

După cum sa menționat mai sus, site-urile noastre web și serviciile online colectează automat unele informații de utilizare. Vă rugăm să consultați mai jos pentru mai multe informații.

Uneori completăm informațiile pe care le colectăm așa cum este prezentat în această Politică de confidențialitate cu informații pe care le primim de la alte surse și entități. Aceste informații externe includ, dar nu se limitează la, informații despre livrare, facturare și adresă actualizate și informații despre produsele și serviciile utilizate, de la serviciile de transport sau alte terțe părți precum editori, organizatori de congrese și alții care oferă produse sau servicii la noi și utilizatorii noștri.

1. Contribuție membru

Când deveniți membru ISTH, colectăm informații despre dvs., inclusiv (fără a se limita la) numele dvs., e-mailul, adresa poștală, numărul de telefon, desemnarea, locul de muncă, anul nașterii, concentrarea profesională principală, rețetele, zona principală de cercetare de bază. , și zona de specialitate medicală primară. Pentru membrii asociați, de asemenea, avem nevoie de dovada statutului de la universitatea unei persoane. Membrii își pot modifica profilul în orice moment pentru a schimba, adăuga sau realiza informații personale private.

Procesăm informațiile dvs. personale pentru serviciile de membru, pentru a vă oferi beneficii pentru membri și pentru a vă informa despre evenimente, conținut și alte avantaje sau oportunități legate de ISTH legate de calitatea de membru. ISTH poate utiliza, de asemenea, aceste informații pentru a ajuta ISTH să înțeleagă nevoile și interesele membrilor săi pentru a oferi produse și servicii pentru a răspunde nevoilor membrilor săi.

 

2.  Congrese, ateliere, evenimente, întâlniri, cursuri on-line și conferințe

ISTH sponsorizează evenimente, inclusiv conferințe în persoană, precum Congrese, precum și ateliere, cursuri de educație, seminarii web și reuniuni ale Comitetului Științific și de Standardizare (SSC) (colectiv „evenimente”). Dacă vă înregistrați la unul dintre evenimentele noastre și sunteți membru, ISTH folosește informațiile din contul dvs. de membru pentru a vă oferi informații și servicii asociate evenimentului. Dacă nu sunteți membru și vă înregistrați la unul dintre evenimentele noastre, vă vom colecta numele și informațiile de contact și le vom utiliza pentru a vă oferi informații și servicii asociate evenimentului.

ISTH colectează, de asemenea, informații de la prezentatori și lectori la evenimentele sale, inclusiv numele, angajatorul și informațiile de contact și fotografia. ISTH poate colecta, de asemenea, informații de evaluare furnizate voluntar de participanții la eveniment. ISTH poate, de asemenea, să facă și să stocheze o înregistrare a evenimentului în anumite cazuri.

ISTH poate păstra o evidență a participării unei persoane la evenimentele ISTH în calitate de participant sau prezentator, care poate fi utilizat pentru a furniza servicii de membru (cum ar fi, de exemplu, pentru a vă informa despre alte evenimente și publicații). De asemenea, poate fi folosit pentru a ajuta ISTH să înțeleagă nevoile și interesele membrilor noștri pentru a adapta mai bine produsele și serviciile noastre pentru a răspunde acestor nevoi.

În asociere cu Academiile noastre, veți avea opțiunea de a descărca aplicația ISTH Academy. Aplicația ISTH Academy poate necesita identificatorul dispozitivului asociat dispozitivului dvs. Când se înregistrează sau comandă în aplicație, utilizatorul poate fi rugat să introducă numele său, adresa de e-mail, adresa poștală sau alte detalii pentru a vă ajuta cu experiența. Aplicația folosește un identificator aleatoriu, care este un număr de sesiune atribuit utilizatorului pe măsură ce acesta intră pe site. Acest număr de sesiune este eliminat în acest sistem de platformă pe măsură ce utilizatorul pleacă. Informațiile sunt colectate de la utilizator atunci când se înregistrează pe platformă, plasează o comandă, introduce informații, scrie postări / comentarii, adaugă conținut la favorite, oferă evaluări sau trimite conținut educațional (cum ar fi documente, videoclipuri, narațiuni și imagini), sunt activi într-o activitate educațională, descarcă materiale, creează conținut (cum ar fi teste) și când utilizatorul folosește resursele dispozitivelor mobile (cum ar fi camera foto sau microfonul) pentru a scana coduri de răspuns rapid (QR), a trimite fotografii, a înregistra narațiuni și a trimite materiale educative. Puteți găsi Politica de confidențialitate pentru aplicația ISTH Academy, găzduită de o terță parte aici

Dacă un eveniment este sponsorizat integral sau parțial de o altă entitate decât ISTH, ISTH poate oferi o listă de participanți sponsorilor, co-sponsorilor și expozanților. ISTH poate permite, de asemenea, sponsorilor, co-sponsorilor și / sau expozanților să vă trimită material prin poștă / e-mail o dată pe eveniment sponsorizat, caz în care ISTH va împărtăși adresa dvs. poștală direct cu sponsorul / expozantul. Dacă nu doriți ca informațiile dvs. să fie incluse într-o listă de participanți sau să primiți informații de la sponsori, co-sponsori și / sau expozanți, vă puteți exprima preferințele atunci când vă înregistrați pentru evenimente sau puteți contacta direct ISTH la Această adresă de e-mail este protejată de spamboți. Aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru ao vizualiza..

 

3.  Publicații

ISTH oferă publicații pentru membrii săi și publicul larg. ISTH poate furniza un link către site-ul unei alte organizații (de exemplu, baze de date și registre) care poate conține conținut relevant și util. Pentru a accesa acest conținut, veți părăsi site-ul web ISTH, iar ISTH nu este responsabil sau răspunzător pentru conținutul furnizat de aceste site-uri terțe sau informații personale pe care le pot colecta de la dvs.

Vă puteți abona la unele dintre publicațiile ISTH fără a deveni membru. De exemplu, vă puteți înscrie pentru a primi newsletter-ul ISTH oferindu-ne cel puțin prenumele și prenumele, o adresă de e-mail și țara în care locuiți. ISTH nu împărtășește aceste informații cu alte terțe decât să vă furnizeze buletine electronice și alte comunicări de la ISTH despre care ISTH consideră că ar putea fi de interes.

Puteți gestiona abonamentele ISTH prin abonare sau dezabonare oricând. Vă rugăm să rețineți că, dacă ați setat browserul dvs. să blocheze cookie-urile, acest lucru vă poate afecta capacitatea de a vă dezabona. Dacă aveți dificultăți în gestionarea e-mailului sau a altor preferințe de comunicare, vă rugăm să ne contactați la adresa Această adresă de e-mail este protejată de spamboți. Aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru ao vizualiza..

 

4.  Pregătire

Dacă participați la instruirea ISTH, vă puteți înscrie direct prin ISTH și vă vom colecta numele, contactul și informațiile de plată (dacă există o taxă). Puteți, în mod alternativ, să vă înscrieți la training de către sau printr-un terț, cum ar fi unul dintre partenerii noștri. De asemenea, putem folosi contractori independenți pentru a conduce instruirea și terți pentru a oferi locul de pregătire. Informațiile dvs. personale vor fi stocate în baza noastră de date (găzduită de furnizorul de servicii cloud) și pot fi, de asemenea, împărtășite partenerilor noștri de instruire, instructorilor și / sau locației care găzduiește evenimentul (pentru a vă verifica identitatea când ajungeți). Partenerii de instruire, instructorii și gazdele locurilor de instruire ale ISTH au convenit să nu împărtășească informațiile tale cu alții și să nu utilizeze informațiile tale personale decât pentru a-ți oferi produse și servicii ISTH.

 

5.  Comunicările dvs. cu ISTH

Dacă ne corespundeți prin e-mail, prin serviciul poștal sau cu o altă formă de comunicare, putem păstra o astfel de corespondență și informațiile conținute de acesta și să o utilizăm pentru a răspunde la solicitarea dvs.; să vă anunțe despre conferințe ISTH, publicații sau alte servicii; sau pentru a ține o evidență a reclamației, a cererii de cazare și altele asemenea. Dacă doriți să vă modificați preferințele de comunicare, vă rugăm să ne contactați la Această adresă de e-mail este protejată de spamboți. Aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru ao vizualiza.. Dacă îi solicitați ISTH să nu vă contacteze prin e-mail la o anumită adresă de e-mail, ISTH va păstra o copie a acelei adrese de e-mail pe lista sa „nu trimiteți” pentru a vă conforma cererii dvs. fără contact.

În timp ce utilizați unele dintre produsele sau serviciile noastre, este posibil să aveți posibilitatea de a oferi fotografii, videoclipuri sau alte materiale care pot conține informații care ar permite identificarea utilizatorului. Ținând cont de acest aspect, ar trebui să analizați orice material furnizat, pentru a vă asigura că este adecvat pentru partajare. În mod similar, unele dintre serviciile noastre online pot oferi funcții de comunicare online, comunitare sau de altă natură, care permit utilizatorilor să posteze sau să partajeze cu alții, mesaje, povești, imagini, lucrări de artă, videoclipuri, mărturii, planuri de lecții sau alt conținut. Alături de un astfel de conținut, utilizatorilor li se poate oferi, de asemenea, posibilitatea de a posta anumite informații personale despre ei înșiși, despre școala lor și alte informații diverse legate de conținut.

Vă rugăm să rețineți că, deși ISTH poate lua diverse măsuri pentru protejarea utilizatorilor noștri, nu putem garanta că conținutul postat de către un utilizator nu va fi văzut de altcineva decât de publicul destinat de acesta. Având în vedere acest lucru, toți utilizatorii ar trebui să examineze orice material trimis pentru a se asigura că toate aceste informații și imagini sunt adecvate pentru partajare. Alegând să posteze articole sau să folosească oricare dintre caracteristicile noastre sociale sau de comunicare, utilizatorii recunosc că fac acest lucru pe propriul risc și sunt de acord că vor împărtăși doar informații și imagini pe care au dreptul legal de a le împărtăși. ISTH nu își asumă nicio responsabilitate pentru informațiile colectate sau dezvăluite în astfel de înregistrări.

Utilizatorii sunt, de asemenea, încurajați să examineze declarațiile de confidențialitate ale altor site-uri web vizitate prin hyperlink-uri postate pe site-ul nostru web pentru a înțelege modul în care aceste site-uri web colectează, utilizează și împărtășesc informații. ISTH nu este responsabil pentru politicile de confidențialitate sau alte conținuturi de site-uri web ale unor terțe părți accesate prin orice site Web ISTH.

Înainte de a dezvălui datelor personale ISTH ale unei alte persoane, trebuie să obțineți consimțământul persoanei respective atât pentru dezvăluirea, cât și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale acelei persoane, în conformitate cu această politică de confidențialitate.

 

6.  Informații despre card de plată

Puteți alege să cumpărați bunuri sau servicii de la ISTH folosind un card de plată. În mod obișnuit, informațiile despre cardul de plată sunt furnizate direct de dvs., prin intermediul site-ului web ISTH, în serviciul de procesare a plăților compatibil PCI / DSS la care ISTH se abonează, iar ISTH nu procesează sau nu stochează informațiile cardului. Ocazional, persoanele solicită angajaților ISTH să introducă, în numele lor, informații despre cardul de plată în serviciul de procesare a plăților conform PCI / DSS. ISTH vă încurajează insistent să nu trimiteți aceste informații prin fax. Când angajații ISTH primesc informații despre cardul de plată de la persoane fizice prin e-mail, fax, telefon sau poștă, acestea sunt introduse conform instrucțiunilor și apoi șterse sau distruse.

 

7.  Informații personale pe care le obținem de la terți

ISTH poate primi informații personale despre persoane de la terți. De exemplu, este posibil să primim informații personale de la angajator dacă vă înscrieți pentru formare sau membru. Unul dintre partenerii noștri de formare terță parte poate, de asemenea, să vă partajeze informațiile personale cu ISTH atunci când vă înscrieți la antrenament prin intermediul acelui partener.

 

8.  Utilizarea dvs. de site-ul ISTH

Site-ul ISTH colectează automat anumite informații și le stochează. Informațiile pot include adrese de protocol IP (internet), regiunea sau locația generală în care computerul sau dispozitivul dvs. accesează internetul, tipul browserului, hardware-ul și software-ul calculatorului utilizatorului și sistemul de operare, tipul serviciului online utilizat (inclusiv produsul ID sau număr de serie și informații despre licența produsului) și alte informații de utilizare despre utilizarea site-ului ISTH, inclusiv un istoric al paginilor pe care le vizualizați. Folosim aceste informații pentru a ne ajuta să proiectăm site-ul nostru web pentru a se potrivi mai bine nevoilor utilizatorilor noștri.

De asemenea, putem colecta informații generale despre cum și cât de des utilizatorii utilizează, navighează sau vizualizează conținut pe site-urile noastre web, ce produse cumpără și modul în care utilizatorii și interacționează cu serviciile noastre online. Aceste informații, precum și informații cu privire la timpii de acces și adresele site-ului de referință ne ajută să menținem calitatea serviciilor noastre și să adunăm statistici generale despre utilizatorii site-ului nostru web. În cele mai multe cazuri, informațiile de utilizare descrise mai sus nu identifică utilizatorii personal, dar în unele cazuri pot fi legate de informații personale, cum ar fi o adresă de e-mail. În funcție de care dintre site-urile noastre web sau de tipul serviciului online utilizat și de tipul specific de informații de utilizare colectate, unele sau toate aceste informații pot fi legate de contul utilizatorului.

În plus, dacă un utilizator primește e-mailurile noastre în format HTML, este posibil să folosim metode tehnologice pentru a îmbunătăți serviciile și comunicațiile noastre către utilizator, de exemplu, determinând dacă acel utilizator a deschis sau a retransmis e-mailurile noastre și / sau a dat clic pe linkurile din e-mailurile respective. sau pentru a determina dacă utilizatorul a făcut o anchetă sau o achiziție ca răspuns la un anumit e-mail. Aceste metode tehnologice ne pot permite să colectăm și să utilizăm informații într-o formă care poate fi identificată personal. Utilizatorii care nu doresc astfel de informații colectate din e-mailurile HTML pot solicita o schimbare a formatului e-mailurilor viitoare, contactându-ne direct la Această adresă de e-mail este protejată de spamboți. Aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru ao vizualiza..

De asemenea, putem utiliza adresa dvs. IP pentru a ajuta la diagnosticarea problemelor cu serverul nostru și pentru a administra site-ul nostru, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări mișcările vizitatorilor și pentru a colecta informații demografice largi care ne ajută în identificarea preferințelor vizitatorilor. Site-ul ISTH utilizează, de asemenea, cookie-uri și balize web (vezi mai jos). Nu urmărește utilizatorii atunci când trec pe site-uri web terțe, nu le oferă publicitate direcționată și, prin urmare, nu răspunde la semnalele Do Not Track (DNT).

 

Cookie-uri, balize web și nu urmăresc

Cookie-urile sunt bucăți de date pe care un site web le transferă pe hard disk-ul unui utilizator în scopul păstrării înregistrărilor. Semnalizatoarele web sunt imagini transparente în pixeli care sunt utilizate în colectarea informațiilor despre utilizarea site-ului web, răspunsul e-mailului și urmărirea. Site-ul web ISTH folosește cookie-uri și semnalizatoare web pentru a oferi funcționalități îmbunătățite pe site (de exemplu, ID-uri de utilizator și solicitări de parolă și înregistrare conferință) și date de trafic agregate (de exemplu, ce pagini sunt cele mai populare). Aceste cookie-uri pot fi livrate într-un context propriu sau terț. ISTH poate utiliza, de asemenea, cookie-uri și semnalizatoare web în asociere cu e-mailurile livrate de ISTH. Site-ul web ISTH captează, de asemenea, informații limitate (agent de utilizator, referent HTTP, ultima adresă URL solicitată de utilizator, partea de client și partea de clic a serverului) despre vizitele pe site-ul nostru; putem folosi aceste informații pentru a analiza tiparele generale de trafic și pentru a efectua întreținerea de rutină a sistemului. Aveți opțiuni în ceea ce privește gestionarea cookie-urilor de pe computerul dvs. Pentru a afla mai multe despre capacitatea dvs. de a gestiona cookie-uri și semnalizatoare web, vă rugăm să consultați caracteristicile de confidențialitate din browserul dvs.

Site-ul web ISTH folosește Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google, Inc. („Google”) pentru a urmări frecvența cu care persoanele accesează sau citesc conținutul ISTH. Google Analytics folosește „cookie-uri”, care sunt fișiere text plasate pe computerul dvs., pentru a ajuta site-ul web să analizeze modul în care utilizatorii folosesc site-ul. Informațiile generate de cookie cu privire la utilizarea site-ului dvs. web (inclusiv adresa dvs. IP) vor fi transmise și stocate de Google pe serverele din Statele Unite. Folosim aceste informații în ansamblu pentru a înțelege ce conținut consideră util sau interesant membrii noștri, astfel încât să putem produce conținutul cel mai valoros pentru a satisface nevoile dvs. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dvs. a site-ului web, compilând rapoarte privind activitatea site-ului web pentru operatorii site-ului web și oferind alte servicii legate de activitatea site-ului web și utilizarea internetului. Google poate, de asemenea, să transfere aceste informații unor terțe părți atunci când legea impune acest lucru sau atunci când aceste terțe părți procesează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dvs. IP cu alte date deținute de Google. Puteți refuza utilizarea cookie-urilor selectând setările corespunzătoare din browserul dvs., cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că, dacă faceți acest lucru, este posibil să nu puteți utiliza funcționalitatea completă a acestui site web. Prin utilizarea site-ului web ISTH, sunteți de acord cu prelucrarea datelor despre dvs. de către Google în modul și scopurile stabilite mai sus.

ISTH utilizează un program de gestionare a bazelor de date de marketing care implementează un cookie atunci când un utilizator interacționează cu o comunicare de marketing, cum ar fi un e-mail de marketing sau o pagină de destinație bazată pe marketing pe site-ul nostru web. Acest cookie colectează informații personale, cum ar fi numele dvs., paginile pe care le vizitați pe site-ul ISTH, istoricul dvs. care a ajuns pe site-ul ISTH, achizițiile dvs. de la ISTH și altele asemenea. Folosim aceste informații pentru a evalua eficacitatea campaniilor noastre de marketing. Puteți seta browserul să blocheze aceste cookie-uri.

ISTH urmărește utilizatorii atunci când trec de la site-ul nostru public primar (ISTH.org) la porțiunea noastră de membru ISTH a site-ului Web conectându-se cu numele de utilizator și parola lor, precum și când vizitatorii site-ului nostru internet intră printr-o pagină de destinație de marketing. ISTH nu-și urmărește utilizatorii atunci când trec pe site-uri web terțe, nu le oferă publicitate direcționată și, prin urmare, nu răspunde la semnalele Do Not Track (DNT).

 

9.  Utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

ISTH prelucrează datele dvs. personale pentru a vă furniza bunurile sau serviciile pe care le-ați solicitat sau achiziționat de la noi, inclusiv servicii de membru, evenimente, instruire, ateliere, publicații și alt conținut. Folosim aceste informații pentru a rafina bunurile și serviciile noastre pentru a le adapta mai bine la nevoile dvs. și pentru a comunica cu dvs. despre alte servicii oferite de ISTH care ar putea fi relevante pentru dvs.

Datele cu caracter personal trimise către ISTH de către dvs. vor fi utilizate în scopurile specificate în prezenta Politică de confidențialitate sau în paginile relevante ale site-ului web sau punctului de colectare ISTH. ISTH poate folosi datele dvs. personale pentru:

 

 1. administrează site-ul (de exemplu, profilul dvs. de membru);
 2. personalizați site-ul pentru dvs.;
 3. verificați identitatea dvs. atunci când efectuați o comandă, vă autentificați într-un cont sau pentru a împiedica accesul neautorizat la sau utilizarea informațiilor despre contul utilizatorului;
 4. permiteți-vă utilizarea serviciilor disponibile pe site-ul Web;
 5. furnizarea către dumneavoastră a serviciilor achiziționate prin intermediul site-ului Web;
 6. trimite-ți declarații, facturi și memento-uri de plată și colectează plăți de la dvs.;
 7. să vă trimită comunicări comerciale care nu comercializează;
 8. trimiteți-vă notificări pe care le-ați solicitat în mod specific;
 9. trimiteți-vă buletinele de e-mail cu privire la Regulamentul privind confidențialitatea electronică, respectiv în cazul în care ați acceptat un astfel de serviciu (ne puteți informa oricând dacă doriți să vă dezabonați de la buletine);
 10. tratează întrebările și reclamațiile făcute de dvs. sau despre dvs. referitoare la site-ul Web;
 11. păstrați site-ul în siguranță și preveniți frauda;
 12. identificăm modalități prin care putem îmbunătăți produsele și serviciile pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor noștri;
 13. verificați respectarea termenilor și condițiilor care reglementează utilizarea site-ului Web.


Dacă trimiteți date cu caracter personal pentru publicare pe site-ul Web, ISTH va publica și va utiliza în alt mod aceste informații în conformitate cu drepturile acordate ISTH în cadrul prezentei politici de confidențialitate.

ISTH poate folosi informațiile dvs. personale în îndeplinirea oricărui contract pe care îl încheiem, pentru a respecta obligațiile legale sau în cazul în care ISTH are un interes legitim de afaceri în utilizarea informațiilor dvs. pentru a îmbunătăți serviciile și produsele pe care le furnizăm. Scopurile legitime ale afacerii includ, dar nu se limitează la una sau la toate următoarele: furnizarea de marketing direct și evaluarea eficacității promoțiilor și publicității; modificarea, îmbunătățirea sau personalizarea serviciilor, produselor și comunicațiilor noastre; detectarea fraudei; investigarea activității suspecte (de exemplu, încălcări ale Termenilor noștri de serviciu, care pot fi găsite aici) și, în caz contrar, păstrarea site-ului nostru în siguranță și în siguranță; și efectuarea de analize de date. 

În plus, putem folosi informațiile dvs. în următoarele moduri (după obținerea consimțământului dvs., dacă este necesar):

 

 • Pentru a vă oferi informații despre produse și servicii pe care le solicitați de la noi;
 • Pentru a vă trimite comunicări periodice;
 • Pentru a vă oferi informații despre alte produse, evenimente și servicii pe care le oferim, care sunt fie (i) similare cu cele pe care le-ați cumpărat sau întrebat deja, fie (ii) produse, evenimente și servicii complet noi;
 • În scopuri de afaceri interne și de cercetare pentru a ajuta la îmbunătățirea, evaluarea, dezvoltarea și crearea de site-uri web ISTH (inclusiv statistici de utilizare, cum ar fi „vizualizări pe pagini” pe site-urile ISTH și produsele din acestea), produse și servicii;
 • Pentru a vă anunța despre modificări sau actualizări ale site-urilor noastre web, produse sau servicii;
 • Pentru a administra serviciile noastre și pentru operațiunile interne, inclusiv depanarea, analiza datelor, testarea, statisticile și scopurile sondajului;
 • Pentru a vă permite să participați la caracteristicile interactive ale serviciului nostru; și
 • Pentru orice alt scop pe care vi-l putem anunța din când în când.

 

10. Când și cum împărtășim informații cu alții

Informațiile despre achizițiile ISTH și apartenența dvs. sunt păstrate în asociere cu contul dvs. de membru sau de profil. Informațiile personale pe care ISTH le colectează sunt stocate într-una sau mai multe baze de date găzduite de terți aflați în Statele Unite. Aceste terțe părți nu utilizează sau nu au acces la informațiile dvs. personale în alt scop în afară de stocarea și regăsirea bazei de date. ISTH poate, de asemenea, angaja terți să vă trimită informații, inclusiv articole precum publicațiile pe care le-ați cumpărat sau materiale de la un sponsor al evenimentului.

ISTH nu dezvăluie sau transfera altfel datele personale către terți decât dacă: (1) acceptați sau autorizați; (2) este necesar pentru executarea contractului pe care l-ați semnat cu noi; (3) este în legătură cu conferințele ISTH găzduite de ISTH și co-sponsorizate ISTH, așa cum este descris mai sus; (4) informațiile sunt furnizate pentru a respecta legea (de exemplu, pentru a respecta un mandat de percheziție, o citație sau o hotărâre judecătorească sau pentru obligații fiscale), pentru a pune în aplicare un acord pe care îl avem cu dvs. sau pentru a ne proteja drepturile, proprietatea sau siguranța sau drepturile, proprietatea sau siguranța angajaților noștri sau a altora; (5) informațiile sunt furnizate agenților, furnizorilor sau furnizorilor noștri de servicii care îndeplinesc funcții în numele nostru; (6) să abordeze situațiile de urgență sau actele lui Dumnezeu; sau (6) să abordeze litigiile, revendicările sau persoanele care demonstrează autoritatea juridică să acționeze în numele dvs.; și (7) prin directorul membrilor ISTH. De asemenea, putem colecta date agregate despre membrii noștri și vizitatorii site-ului Web și să dezvăluim rezultatele acestor informații agregate (dar nu identificabile personal) partenerilor, furnizorilor de servicii, agenților de publicitate și / sau altor terți în scopuri de marketing sau promoționale.

Vă rugăm să rețineți că atunci când dezvăluim sau transferăm datele dvs. personale către terți pentru a furniza servicii limitate în numele nostru, cum ar fi publicarea și / sau trimiterea de buletine informative, operarea întâlnirilor noastre, îndeplinirea și expedierea comenzilor pe care utilizatorii le-au plasat și completarea tranzacțiilor solicitate de utilizatori , oferim companiilor respective informațiile pe care trebuie să ni le furnizeze sarcina specifică pentru care au fost angajați și le interzicem să folosească informațiile pentru orice alt scop și le solicităm să respecte normele stricte de confidențialitate a informațiilor.

Site-ul ISTH poate interfața cu site-urile de socializare precum Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram și altele. Dacă alegeți să „vă place” sau să partajați informații de pe site-ul ISTH prin aceste servicii, ar trebui să consultați politica de confidențialitate a serviciului respectiv. Dacă sunteți membru al unui site de socializare, interfețele pot permite site-ului social media să conecteze vizita site-ului dvs. cu datele personale.

Dacă participați la congrese, traininguri, întâlniri sau alte evenimente, ISTH poate utiliza și publica datele dvs. personale, fotografiile și impresiile video realizate în timpul evenimentelor și / sau reuniunilor în scopurile ISTH.

ISTH nu va furniza, fără consimțământul dumneavoastră expres, datele dvs. personale oricărei terțe părți în scopul comercializării lor, direct sau indirect.

ISTH pune la dispoziția altor membri ISTH informațiile despre membrii ISTH, utilizând site-ul Web. Membrii pot alege dacă își păstrează datele cu caracter personal prin logare în contul lor și schimbarea preferințelor.

 

11. Transfer de date cu caracter personal în Statele Unite

ISTH își are sediul în Statele Unite. Informațiile pe care le colectăm de la dvs. vor fi procesate în Statele Unite. Statele Unite nu au căutat și nici nu au primit o constatare de „adecvare” de la Uniunea Europeană în temeiul articolului 45 din GDPR. ISTH se bazează pe derogări pentru situații specifice, astfel cum se prevede la articolul 49 din Regulamentul general privind protecția datelor („GDPR”). În special, ISTH colectează și transferă în SUA doar datele personale: cu acordul dumneavoastră; să încheie un contract cu tine; sau pentru a îndeplini un interes legitim convingător al ISTH într-un mod care nu depășește drepturile și libertățile dvs. ISTH se străduiește să aplice măsuri de protecție adecvate pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor dvs. personale și să le utilizeze numai în concordanță cu relația dvs. cu ISTH și practicile descrise în această politică de confidențialitate. ISTH minimizează, de asemenea, riscul pentru drepturile și libertățile dvs., prin faptul că nu colectează sau nu stochează informații personale sensibile despre dvs.

 

12.  Păstrarea datelor

Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate pe serverele serviciilor de gestionare a bazelor de date bazate pe cloud angajate de ISTH. ISTH păstrează date pe durata relației de afaceri a clientului sau a membrului cu ISTH. ISTH poate păstra toate informațiile pe care le trimiteți pentru copii de rezervă, arhivare, prevenirea fraudei și abuzului, analize, îndeplinirea obligațiilor legale sau în cazul în care ISTH consideră în mod rezonabil că are un motiv legitim pentru a face acest lucru. În unele cazuri, ISTH poate alege să păstreze anumite informații într-o formă depersonalizată sau agregată. Pentru mai multe informații despre unde și cât timp sunt stocate datele dvs. personale și pentru mai multe informații despre drepturile dvs. de ștergere și portabilitate, vă rugăm să contactați ISTH la Această adresă de e-mail este protejată de spamboți. Aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru ao vizualiza..

 

13.  Alegerile și drepturile dvs.

În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, veți avea dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Dacă nu mai doriți să primiți comunicări de la noi, ne puteți anunța trimițându-ne un e-mail la Această adresă de e-mail este protejată de spamboți. Aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru ao vizualiza.. Comunicările pe care vi le trimitem pot conține mecanisme de renunțare care vă permit să vă schimbați preferințele. Toți utilizatorii înregistrați pe unul dintre site-urile noastre web se pot conecta la contul lor și pot accesa sau actualiza informațiile de contact asociate în prezent cu acel cont, inclusiv, de exemplu, o adresă de e-mail sau o adresă de e-mail. De asemenea, utilizatorii pot utiliza site-urile noastre web pentru a vizualiza și actualiza informații cu privire la comenzile recente, setările de plată (cum ar fi informațiile despre cardul de credit), setările de notificare prin e-mail și istoricul comenzilor anterioare. Dacă a fost uitată o parolă, un utilizator poate găsi instrucțiuni pentru resetarea acesteia pe pagina cu informații despre cont.

În ceea ce privește preferințele de comunicare, un utilizator se poate dezabona de la buletine de informații urmând instrucțiunile incluse în orice buletin informativ primit. Un utilizator a cărui adresă de e-mail s-a schimbat și ar dori să continue să primească buletine informative, va trebui să acceseze contul și să actualizeze informațiile adresei de e-mail și ar putea avea nevoie să se înscrie din nou la newsletter. Ocazional, vom trimite emailuri cu privire la întreruperi site-ului web, produse noi și alte știri despre produsele și serviciile noastre. Aceste e-mailuri sunt trimise tuturor deținătorilor de conturi și nu sunt bazate pe abonamente. Astfel de e-mailuri sunt considerate o parte a serviciului nostru către utilizatorii site-urilor noastre web. Un utilizator poate renunța la aceste comunicări urmând instrucțiunile de renunțare la sfârșitul e-mailului.

Sub rezerva legislației locale (de exemplu, Regulamentul general privind protecția datelor al Uniunii Europene prevede anumite drepturi pentru persoanele vizate), puteți avea anumite drepturi cu privire la informațiile pe care le-am colectat și care sunt legate de dvs. Vă recomandăm să ne contactați pentru a actualiza sau corecta informațiile dvs. dacă acestea se schimbă sau dacă credeți că orice informație pe care am colectat-o ​​despre dvs. este inexactă. De asemenea, ne puteți ruga să vedem ce informații personale deținem despre dvs., să ștergem informațiile dvs. personale și ne puteți spune dacă vă opuneți folosirii informațiilor dvs. personale. În unele jurisdicții, este posibil să aveți dreptul de a vă adresa reclamației dvs. autorității locale de protecție a datelor. Dacă doriți să discutați sau să vă exercitați drepturile pe care le aveți, trimiteți-ne un e-mail prin Această adresă de e-mail este protejată de spamboți. Aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru ao vizualiza..

De asemenea, puteți solicita informații despre: scopul procesării; categoriile de date cu caracter personal în cauză; cine altcineva în afara ISTH ar fi putut primi datele de la ISTH; care a fost sursa informației (dacă nu ați furnizat-o direct către ISTH); și cât timp va fi păstrat. Aveți dreptul de a corecta / rectifica înregistrarea datelor dvs. personale păstrate de ISTH dacă acestea sunt inexacte. Puteți solicita ca ISTH să șteargă aceste date sau să înceteze prelucrarea acestora, cu respectarea anumitor excepții. De asemenea, puteți solicita ca ISTH să înceteze utilizarea datelor dvs. în scopuri de marketing direct. În unele țări, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protecție a datelor corespunzătoare dacă aveți îngrijorari cu privire la modul în care ISTH prelucrează datele dvs. personale. Dacă este cerut de lege, ISTH vă va furniza datele dvs. personale sau le va transmite direct unui alt operator.

Accesul rezonabil la datele dvs. personale va fi oferit fără costuri membrilor ISTH, participanților la conferință și a altor persoane la cererea adresată ISTH la Această adresă de e-mail este protejată de spamboți. Aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru ao vizualiza.. Dacă accesul nu poate fi furnizat într-un interval de timp rezonabil, ISTH vă va furniza o dată în care informațiile vor fi furnizate. Dacă, din anumite motive, accesul este refuzat, ISTH va oferi o explicație despre motivul pentru care accesul a fost refuzat.

 

14.  Securitatea informațiilor dvs.

ISTH menține garanții fizice, tehnice și administrative pentru a ajuta la protejarea confidențialității datelor și a informațiilor de identificare personală transmise către ISTH. ISTH își actualizează și testează tehnologia de securitate periodic. Restricționăm accesul la datele dvs. cu caracter personal acelor angajați care trebuie să cunoască aceste informații pentru a vă oferi beneficii sau servicii. Ne instruim angajații despre importanța confidențialității și menținerea confidențialității și securității informațiilor dvs. Ne angajăm să luăm măsuri disciplinare adecvate pentru a ne asigura responsabilitățile de confidențialitate ale angajaților noștri.

Orice utilizator care alege să se înregistreze pe orice site Web ISTH sau pe Serviciul Online va trebui să creeze o parolă. Această parolă poate fi modificată de către utilizator în orice moment prin prima conectare la serviciu folosind parola curentă și apoi setând una nouă. Este responsabilitatea utilizatorului să păstreze parola confidențială. Un utilizator care s-a autentificat de pe un computer care este împărtășit cu alții ar trebui să se deconecteze întotdeauna de pe site-ul web înainte de a-l părăsi pentru a împiedica utilizatorii ulterior ai acelui computer să acceseze informații sub logare. Un utilizator care crede că cineva și-a folosit parola sau contul fără permisiunea lor sau are un motiv de a crede că ar fi putut exista o încălcare a securității, ar trebui să ne anunțe imediat pentru a le reseta parola.

 

15.  Modificări și actualizări ale prezentei politici de confidențialitate

Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu termenii și condițiile conținute în această Politică de Confidențialitate și Condiții de utilizare și / sau orice alt acord pe care l-am putea avea cu dvs. Dacă nu sunteți de acord cu niciunul dintre acești termeni și condiții, nu ar trebui să utilizați acest site Web sau niciun fel de beneficii sau servicii ISTH. Sunteți de acord că orice dispută privind confidențialitatea sau termenii conținuți în această Politică de Confidențialitate și Condiții de utilizare sau orice alt acord pe care îl avem cu dvs., va fi reglementată de legile statului Carolina de Nord, Statele Unite. De asemenea, sunteți de acord să respectați orice limitare a daunelor conținute în orice acord pe care l-am putea avea cu dvs.

Pe măsură ce organizația, apartenența și beneficiile noastre se schimbă din când în când, această politică de confidențialitate și condițiile de utilizare sunt de așteptat să se schimbe și ele. Ne rezervăm dreptul de a modifica Politica de confidențialitate și Condițiile de utilizare în orice moment, din orice motiv, fără notificare pentru dvs., în afară de publicarea Politicii de Confidențialitate modificată și a Condițiilor de utilizare pe acest site Web. Ar trebui să consultați frecvent site-ul nostru web pentru a vedea actuala Politică de Confidențialitate și Condițiile de utilizare care sunt în vigoare și orice modificări care i-au fost făcute. Dispozițiile conținute aici înlocuiesc toate notificările sau declarațiile anterioare privind practicile noastre de confidențialitate și termenii și condițiile care guvernează utilizarea acestui site web.

 

Întrebări sau comentarii Despre această politică de confidențialitate?

Dacă aveți întrebări, feedback sau reclamații cu privire la Politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să ne sunați, să ne trimiteți un e-mail sau să ne scrieți la adresa:

 

Societatea Internațională de Tromboză și Hemostază

Atenție: confidențialitate

610 Jones Ferry Road, Suita 205

Carrboro, NC 27510-6113

Statele Unite

E-mail:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboți. Aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru ao vizualiza.

Telefon: +1-919

 

Nu vom trimite materiale promoționale sau de marketing ca răspuns la contactele referitoare la o întrebare sau un comentariu, decât dacă vă dați acordul.

Imagine

Please enable the javascript to submit this form

Sprijinit de granturi educaționale de la Bayer, BioMarin, CSL Behring, Freeline Therapeutics Limited, Pfizer Inc., Spark Therapeutics și uniQure, Inc.

SSL esențial