Terapia genică pentru hemofilie: progresul până în prezent și provocările care merg înainte

Terapia genică pentru hemofilie: progresul până în prezent și provocările care merg înainte

Gollump KL și colab. Terapia genică pentru hemofilie: progresul până în prezent și provocările înaintează. Transfus Apher Sci. 2019 6 august [Epub înainte de tipărire].