Wpływ istniejącej odporności na niekliniczną farmakodynamikę terapii genowej opartej na AAV5
ISTH ogłasza uruchomienie nowej globalnej inicjatywy edukacyjnej w zakresie terapii genowej hemofilii
Nadpobudliwość czynnika IX Padwa (R338L) zależy od aktywności kofaktora czynnika VIIIa
Jak omówić terapię genową hemofilii? Perspektywa pacjenta i lekarza