Perspektywy pacjenta na nowe metody leczenia hemofilii A: badanie jakościowe

Perspektywy pacjenta na nowe metody leczenia hemofilii A: badanie jakościowe

van Balen EC, i in. Perspektywy pacjenta na nowe metody leczenia hemofilii A: badanie jakościowe. Pacjent. 2019 listopada 6 [Epub przed drukiem]