Terapia genowa w przypadku hemofilii: postępy i wyzwania naprzód

Terapia genowa w przypadku hemofilii: postępy i wyzwania naprzód

Gollump KL, i in. Terapia genowa hemofilii: dotychczasowy postęp i wyzwania naprzód. Transfus Apher Sci. 2019 sierpnia 6 [Epub przed drukiem].