Postępy i wyzwania dla terapii genowej hemofilii

Postępy i wyzwania dla terapii genowej hemofilii

Batty P, Lillicrap D. Postępy i wyzwania w terapii genowej hemofilii.
Genetyka molekularna człowieka. 2019; 28: R95-R101.