Wieloletnia kontynuacja terapii genowej AAV5-hFVIII-SQ w przypadku hemofilii A.

Wieloletnia kontynuacja terapii genowej AAV5-hFVIII-SQ w przypadku hemofilii A.

Pasi KJ i in. N Engl J Med. 2020 2 stycznia; 382 (1): 29–40. doi: 10.1056 / NEJMoa1908490.