Większość pacjentów z hemofilią wykazuje pozytywne nastawienie do terapii genowej podczas badania

Większość pacjentów z hemofilią wykazuje pozytywne nastawienie do terapii genowej podczas badania

Hemofilia Aktualności dzisiaj