BioMarin ogłasza pozytywne wyniki badań terapii genowej fazy 3 u dorosłych z ciężką hemofilią A; Badanie spełniło wszystkie pierwszorzędowe i drugorzędowe punkty końcowe dotyczące skuteczności w rocznym zbiorze danych

BioMarin ogłasza pozytywne wyniki badań terapii genowej fazy 3 u dorosłych z ciężką hemofilią A; Badanie spełniło wszystkie pierwszorzędowe i drugorzędowe punkty końcowe dotyczące skuteczności w rocznym zbiorze danych