Wywiady Ekspertów Miesiąca

Eksperci terapii genowej u chorych na hemofilię z całego świata co miesiąc dostarczają najświeższe informacje i aktualności.

Wideo w tym miesiącu: Najważniejsze informacje dotyczące terapii genowej z 24. dorocznego spotkania ASGCT

Przedstawione przez: dr n. med. Wolfgang A. Miesbach, Oddział Zaburzeń Koagulacji i Centrum Kompleksowej Opieki Hemofilii Szpitala Uniwersyteckiego Goethego we Frankfurcie nad Menem, Niemcy.

Dodatkowe aktualizacje

Hepatoksyczność i terapia genowa

Przedstawione przez: Guy Young, MD, dyrektor programu hemostazy i zakrzepicy, profesor pediatrii (uczony kliniczny), Keck School of Medicine of USC, Los Angeles, Kalifornia.

Trwałość: różnice między czynnikiem VIII a czynnikiem IX

Przedstawione przez: Guy Young, MD, dyrektor programu hemostazy i zakrzepicy, profesor pediatrii (uczony kliniczny), Keck School of Medicine of USC, Los Angeles, Kalifornia.