Wywiady Ekspertów Miesiąca

Eksperci terapii genowej u chorych na hemofilię z całego świata co miesiąc dostarczają najświeższe informacje i aktualności.

Wideo z tego miesiąca: Dane z pięciu lat potwierdzają stabilną ekspresję FIX i trwałe zmniejszenie krwawienia i stosowania czynnika IX po terapii genowej AMT-060 u dorosłych z ciężką lub średnio ciężką hemofilią B

Przedstawione przez: dr n. med. Wolfgang A. Miesbach, Oddział Zaburzeń Koagulacji i Centrum Kompleksowej Opieki Hemofilii Szpitala Uniwersyteckiego Goethego we Frankfurcie nad Menem, Niemcy.

Dodatkowe aktualizacje

Czego można się spodziewać na nadchodzącym kongresie ISTH w terapii genowej hemofilii?

Przedstawione przez: David Lillicrap, MD, FRCPC, Wydział Patologii i Medycyny Molekularnej, Queen's University, Kingston, Ontario

Najważniejsze informacje z 24. dorocznego spotkania ASGCT

Przedstawione przez: dr n. med. Wolfgang A. Miesbach, Oddział Zaburzeń Koagulacji i Centrum Kompleksowej Opieki Hemofilii Szpitala Uniwersyteckiego Goethego we Frankfurcie nad Menem, Niemcy.

Hepatoksyczność i terapia genowa
 

Przedstawione przez: Guy Young, MD, dyrektor programu hemostazy i zakrzepicy, profesor pediatrii (uczony kliniczny), Keck School of Medicine of USC, Los Angeles, Kalifornia.

Trwałość: różnice między czynnikiem VIII a czynnikiem IX

Przedstawione przez: Guy Young, MD, dyrektor programu hemostazy i zakrzepicy, profesor pediatrii (uczony kliniczny), Keck School of Medicine of USC, Los Angeles, Kalifornia.