Opis sprzedawcy

David Lillicrap, MD, FRCPC

David Lillicrap, MD, FRCPC
Queen's University - Kingston, Kanada

David Lillicrap, MD, FRCPC, jest profesorem na Wydziale Patologii i Medycyny Molekularnej na Queen's University w Kingston w Kanadzie. Jest laureatem Starszego Kanadyjskiego Katedry Badawczej ds. Hemostazy Molekularnej. W 2013 roku został wybrany do Fellowship of Royal Society of Canada. Dr Lillicrap jest członkiem Medycznej Rady Doradczej Światowej Federacji Hemofilii (WFH) i byłym Przewodniczącym Komitetu Badawczego WFH. Jest byłym Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Normalizacyjnego Międzynarodowego Towarzystwa Zakrzepicy i Hemostazy (ISTH) i jest obecnym członkiem Rady ISTH. W latach 2008-2014 był redaktorem naczelnym Blood, a obecnie jest współredaktorem naczelnym Journal of Thrombosis and Hemostasis. Zainteresowania naukowe dr Lillicrap koncentrują się na molekularnych aspektach układu hemostatycznego, ze szczególnym naciskiem na potencjał genetyki molekularnej i biologii molekularnej w odpowiedzi na pytania dotyczące hemostazy patologicznej. Głównym przedmiotem zainteresowania jego grupy badawczej są badania odpowiedzi immunologicznej na FVIII, rozwój i ocena nowych terapii hemofilii A oraz charakterystyka biologii i patobiologii czynnika von Willebranda.