Charakterystyka przetrwania wektora wirusa związanego z adenowirusem po długotrwałej obserwacji w modelu psa z hemofilią A
Najważniejsze wydarzenia z 14. dorocznego kongresu EAHAD

Charakterystyka przetrwania wektora wirusa związanego z adenowirusem po długotrwałej obserwacji w modelu psa z hemofilią A

P. Batty1, S. Fong2, M. Franco3, I. Gil-Farina3, C.-R. Sihn2, A. Mo1, L. Harpell1, C. Hough1, D. Hurlbut1, A. Pender1, A. Winterborn4, M. Schmidt3, D. Lillicrap1

1Katedra Patologii i Medycyny Molekularnej, Queen's University, Kingston, Kanada

2BioMarin Pharmaceutical, Novato, Stany Zjednoczone

3GeneWerk GmbH, Heidelberg, Niemcy

4Animal Care Services, Queen's University, Kingston, Kanada

Kluczowe punkty danych

Wewnątrzwątrobowe różnice w dystrybucji DNA AAV-FVIII

W tym badaniu 8 psów leczono konstruktem psiego FVIII AAV z delecją domeny B. Po medianie wynoszącej 10.8 lat obserwacji, stabilne średnie poziomy FVIII wynoszące 5.7% obserwowano u psów odpowiadających (n = 6). DNA AAV-FVIII wykryto w wątrobie wszystkich psów, niezależnie od odpowiedzi na leczenie. Powyższy wykres przedstawia liczbę kopii AAV-FVIII z wielu próbek / regionów wątroby. Niektóre psy wykazywały podobną liczbę kopii AAV-FVIII (np. ELI i FLO) niezależnie od badanego regionu, podczas gdy u innych (np. JUN) była bardziej wyraźna zmienność.

Zdarzenia integracyjne występowały głównie w niekodujących regionach genomu psa
Tabela po lewej stronie pokazuje dawkę, końcowe poziomy FVIII i liczbę miejsc integracji (IS) dla 8 psów włączonych do badania (kodowanie kolorem w kolumnie dawki przedstawia serotyp AAV, żółty = AAV2, różowy = AAV6 i cyjan = AAV8. * = psy niereagujące). Mediana częstości integracji wynosiła 9.55e-4 IS / komórkę, przy czym większość (93.8%) IS występowała w międzygenowych regionach genomu psa. Najczęstsze miejsca integracji (CIS) znajdowały się w pobliżu KCNIP2, CLIC2, ABCB1, F8, chymostrypsynogenu typu B1 i albuminy. Wykres po prawej stronie przedstawia względny rozkład IS dla każdego zwierzęcia. Pomimo zdarzeń integracyjnych występujących u wszystkich zwierząt, podczas sekcji zwłok nie stwierdzono guzów wątroby.

POWIĄZANA ZAWARTOŚĆ

Interaktywne seminaria internetowe