O ISTH

Logo ISTH

Założona w 1969 IST jest wiodącą na świecie organizacją non-profit, której celem jest pogłębianie wiedzy, profilaktyka, diagnostyka i leczenie zaburzeń zakrzepowych i krwotocznych. ISTH to międzynarodowa profesjonalna organizacja członkowska zrzeszająca ponad 5,000 klinicystów, badaczy i pedagogów współpracujących w celu poprawy życia pacjentów w ponad 100 krajach na całym świecie. Wśród jego wysoko cenionych działań i inicjatyw są programy edukacyjne i normalizacyjne, działalność badawcza, terapia komórkowa i genowa, coroczne kongresy, recenzowane publikacje, komitety ekspertów i programy uświadamiające. Odwiedź ISTH online pod adresem www.isth.org.