Wariant czynnika VIII z eliminacją miejsca N-glikozylacji przy 2118 obniżonych odpowiedziach immunologicznych anty-FVIII u myszy z hemofilią A leczonych terapią genową
Najważniejsze informacje z 25. dorocznego spotkania ASGCT

Wariant czynnika VIII z eliminacją miejsca N-glikozylacji przy 2118 obniżonych odpowiedziach immunologicznych anty-FVIII u myszy z hemofilią A leczonych terapią genową

Prezentacja: Carol H. Miao, MD, Seattle Children's Research Institute, Seattle, Waszyngton, Stany Zjednoczone

Carol H. Miao1,4, Wentylator Meng-Ni1, Shuaishai Wang2, Junping Zhang3, Xiaohe Cai1, Ting-Yen Chao1, Lei Li2, Weidong Xiao3, Barbara A. Konkle4

1Seattle Children's Research Institute, Seattle, Waszyngton
2Georgia State University, Atlanta, GA
3Indiana University, Indianapolis, IN
4Uniwersytet Waszyngtoński, Seattle, Waszyngton

Kluczowe punkty danych

Rozwój inhibitora po infuzji WT-BDD-FVIII i zmutowanych wariantów FVIII

Myszom z hemofilią A wstrzyknięto hydrodynamicznie plazmidy kodujące odpowiednio zmutowane warianty FVIII i WT BDD-FVIII. Drugie prowokacje przeprowadzono poprzez wstrzyknięcie hydrodynamiczne we wszystkich grupach w dniu 86. (A) Od lewej do prawej, plazmidy typu dzikiego (WT)-BDD-FVIII stosowane do mutagenezy N do Q, powstałe konstrukty wariantu FVIII stosowane do in vivo terapia genowa i względna odpowiedź przeciwciał FVIII. (B) Poziomy IgG swoistych dla FVIII analizowano metodą ELISA po pierwszym i drugim prowokacji plazmidem. Odpowiedzi immunologiczne anty-FVIII były znacznie zmniejszone u myszy traktowanych plazmidem niosącym wariant FVIII N2118Q.

Proliferacja komórek T CD4+ w odpowiedzi na nakładające się peptydy mannozylowane

(A) Nakładające się peptydy otaczające miejsce N2118 o długości 15 aminokwasów zsyntetyzowano z przyłączeniami Man6GlcNAc2 o wysokiej zawartości glikanów mannozowych. (B) Poziomy proliferacji komórek T CD4+ mierzono w odpowiedzi na mannozylowane peptydy MP1 (panel lewy), MP2 (panel środkowy) i MP3 (panel prawy) oraz ich nieglikozylowane odpowiedniki (NGP1, NGP2 i NGP3). Dane przedstawiono jako średnie z odchyleniem standardowym z trzech oddzielnych eksperymentów (**P <0.01, ***P < 0.001).

POWIĄZANA ZAWARTOŚĆ

Interaktywne seminaria internetowe
Obraz

Please enable the javascript to submit this form

Wspierane przez granty edukacyjne firm Bayer, BioMarin, CSL Behring, Freeline Therapeutics Limited, Pfizer Inc., Spark Therapeutics i uniQure, Inc.

Niezbędny SSL