Wywiady Ekspertów Miesiąca

Eksperci terapii genowej u chorych na hemofilię z całego świata co miesiąc dostarczają najświeższe informacje i aktualności.

Wideo z tego miesiąca: Trwałość: różnice w czynniku VIII i IX

Przedstawione przez: Guy Young, MD, dyrektor programu hemostazy i zakrzepicy, profesor pediatrii (uczony kliniczny), Keck School of Medicine of USC, Los Angeles, Kalifornia.